วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ1)ได้ทำแผ่นพับ2)ได้ทำแผ่นป้ายตั้งโต๊ะ วันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีงานสักเท่าไรครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่ได้ทำงานฝีมือครับ