ดี กับ เลว   ดำ กับ ขาว   คำเหล่าหนี้เรามักจะนำเอามา เพื่อแยกแยะ เปรียบเทียบ คนด้วยกัน อยู่เสมอ  ซึ่งผลจากแยกแยะคนอื่น ทำให้เกิดข้อขัดข้องในองค์กร ทั้งภายในตัวผู้ทำและผู้ถูกกระทำ

  • คนดีที่สุด  และคนเลวที่สุด  ไม่น่าจะมีในโลกนี้   เหมือนกับคำว่า ดำ  กับ  ขาว     ก็ไม่น่าจะมีเหมือนกัน
  • ความจริง ตำแหน่งที่เราแต่ละคนอยู่ ล้วนอยู่ระหว่าง "เฉดสี" ที่อยู่ระหว่าง ดี    เลว   หรือ  ขาว     ดำ    เพียงแต่เราจะเคลื่อนตัวอยู่ ณ  จุดใด
  • พื้นที่ระหว่าง เฉดสีที่ เรากำลังพูดถึงที่เราแต่ละคนยืนอยู่ คงจะเปรียบได้กับ การว่ายน้ำในทะเล ต่างคนต่างว่าย หรือว่ายกันเป็นกลุ่ม  ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันที่จะขึ้นฝั่งไห้ได้
  • ส่วนใครจะถึงฝั่งก่อนหลัง หรือหมดแรงว่ายช้าลงจนนิ่งอยู่กลางทะเล รอเวลาจมน้ำตาย  หรือบางคนถึงขนาด โดนคลื่นทะเล ตีกลับไปทางเดิม  ซึงก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวแต่ละคนเอง หรือกลุ่มทีมงานที่ว่ายไปด้วยกัน
  • เพื่อนร่วมงานเองก็มีหลายรูปแบบ เช่น ว่ายเป็นเพื่อนเรา ช่วยเหลือกันและกัน  บางคนก็ทำไห้เราลำบาก อาจถูกดึงขาไว้  ว่ายตัดหน้า  หรือกดทับเราจมน้ำตายก่อนถึงฝั่ง

                       เมื่อเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน แล้วเราจะทำอย่างไร จึงจะร่วมเดินทางเพื่อไปถึงฝั่งได้ทุกคนอย่างที่เราตั้งใจไว้