LO กับ TPM

ภูคา
การทำ LO จึงเป็นฐานให้กับทุกระบบ

     เมื่อวานเราประชุมวางแผน รับมือการตรวจประเมิน TPM ในช่วงปลาย เดือนธันวาคม เพื่อที่จะขมวดปม หรือเชื่อมโยงสิ่งต่างที่ทำ เข้าด้วยกันให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น พูดง่ายๆว่ามาทบทวนแผนงานที่วางไว้ว่าเชื่อมโยงกันขนาดไหน

    สิ่งที่เราทีมเราสรุปกันชัดเจนนั่นก็คือ การทำ LO เป็นพื้นฐานของการพัฒนางานด้านระบบ อื่นๆ เชื่อมโยงอย่างไร....

    การพัฒนาองค์กร ซึ่งมีทั้งการพัฒนาพฤติกรรมของคนในองค์กร และการพัฒนาระบบงานต่างๆ ไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญคนในองค์กรต้องเข้าใจ รับ และทำตามระบบ หากคน ไม่ใส่ใจ  ไม่สนใจ อะไรก็ช่างแล้วก็ต่อให้ระบบดีขนาดไหน ก็ไม่สำเร็จได้ เพราะคนคือผู้นำระบบนั้นๆไปใช้ ที่สำคัญก็คือให้คนในองค์ทำงานตามระบบที่วางไว้ด้วยความเข้าใจ เต็มใจ และมีความสุข เรามองว่านั่นคือ "การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน" 

    การทำ LO จึงเป็นฐานให้กับทุกระบบ  ไม่ว่าจะเป็น 5 ส , ISO 9001 ,14000/18000 /TPM/TQM....Lo จะไปเสริม ในเรื่องของกระบวนการคิดเป็นระบบ การแก้ปัญหา 

    จึงพูดได้ว่า ISO /TPM /TQM เป็นเรื่องของระบบ ส่วน LO เป็นพื้นฐานที่เน้นการพัฒนาที่ "คน" ที่ใช้ระบบอย่างสำเร็จและมีความสุข

    

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life&Learn

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาพนักงาน

หมายเลขบันทึก: 67544, เขียน: 15 Dec 2006 @ 21:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)