Professor Brian Kilp สอนดนตรีอยู่ที่ Indiana State University ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งหนึ่งในมหาสารคามที่อาจารย์มาช่วยฝึกซ้อมนักดนตรีในวงโยธวาทิต

ในตอนแรกอาจารย์ได้ฟังนักเรียนเล่น ก็บอกวิธีการแก้ไขให้ และหลังจากที่อาจารย์วิจารณ์และสั่งให้แก้ ก็จะแถมประโยคให้กำลังใจว่า

You can do it.

หลังจาก 1 ปี ผ่านไป อาจารย์กลับมาเยี่ยมมหาสารคามอีกครั้งและได้รับทราบว่าวงดนตรีนี้ ไปชนะการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับประเทศ นักดนตรีเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยความภาคภูมิใจ และเขาได้ช่วยกันทำแฟ้มบันทึกภาพกิจกรรมนี้ เมื่ออาจารยเปิดจนถึงหน้าสุดท้าย ไม่มีรูปใดทั้งสิ้น

มีแต่ประโยคภาษาอังกฤษว่า

We can do it.


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การพูดเชิงบวกทำให้เกิดกำลังใจได้อย่างมาก

หมายเหตุ ในหนังสือพิมพ์อาจารย์ให้สัมภาษณ์ว่า ....I practically started crying when I saw that.

***ถ้าอาจารย์ปวีณาช่วยสอนวิธีเขียนบล็อกให้คงจะน่าอ่านกว่านี้ ขึ้นย่อหน้าใหม่ไม่เป็นค่ะ***