ในฐานะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

                          ช่วงเช้าวันนี้ ( 15 ธ.ค.2549 )  คุณรติรัตน์  เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน โทรประสานเชิญร่วมประชุม เวลา 10.30 น.เราไม่ขัดข้องเขาบอกว่าจะจัดเตรียมเอกสารให้ก่อนเข้าประชุม

                          เราไปถึงที่ประชุมล่วงเวลารวม 15 นาที เพราะมีผู้เดินทางจากต่างอำเภอจะมาพบ ปรึกษาเรื่องงาน เสร็จงานหลัก จึงปั่นจักรยานไป ที่ตึก อบจ.ชั้น 2 เข้าร่วมประชุมหยิบเอกสารปึกใหญ่อ่านอย่างรวดเร็ว

                         คุณเสริมศิริฯ  ปลัด อบจ.เป็นประธานคณะทำงาน ส่วนคุณบรรเจิดฯ เป็นเลขา ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและหัวหน้าส่วนในหน่วยงาน อบจ.สำหรับคุณถนัดฯ คุณวุฒิชัย และเราเป็นตัวแทนไปจากประชาคมน่าน

                         การพิจารณาแผนถือว่า ฝ่ายแผน อบจ.น่านจัดทำเอกสารการประชุมได้ดี  ทำให้เราเปิดอ่านได้สะดวก  การประชุมครั้งนี้ แม้ว่าฝ่าย อบจ.จะทำแผนไว้ ดูเขาใจกว้างรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพวกเราชาวประชาคมเป็นอย่างดี

                         ได้เสนอไปว่า  เท่าที่เปิดดูเอกสารปึกใหญ่เป็นร่างต้องอ่านอย่างรวดเร็ว  ( พับไว้เยอะเลย )  พบว่าปีงบประมาณ 2550 ทาง อปท (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) เช่น เทศบาล กับ อบต.หลายแห่ง จัดงบประมาณมาสบทบ  มากบ้าง น้อยบ้าง  หรือเท่ากับงบประมาณที่ อบจ.จัดให้ทำโครงการ 

                         เสนอแนะขอให้ทาง อบจ.ได้จัดทำเอกสารประกอบ เพื่อความชัดเจน  ย้อนไป 3 ปีงบประมาณ ( 2548 - 2549 และ 2550 ) ว่ามีกี่โครงการที่ทางเทศบาล กับ อบต.จัดงบประมาณสบทบ และร่วมเงินในแต่ละปีที่สบทบเท่าไหร่ จะทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความร่วมมือและบูรณาการงบประมาณร่วมกัน ที่ประชุมรับไปดำเนินการ

                         ได้เสนอแนะอีกว่า  หาก อบจ.มีกรอบเกณฑ์การสนับสนุนโครงการในพื้นที่  จะทำให้ อบจ.ไม่มีความลำบากใจ  เช่น 1.พื้นที่นั้นเคยได้รับการสนับสนุนโครงการหรือไม่เพียงใด  2.หากมีการสบทบ  ควรคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ควรคำนึงถึงความเป็นเพื่อราษฎร  ควรคำนึงถึงเห็นผลและความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่  หากตั้งกรอบเกณฑ์ไว้  ปีงบประมาณต่อไปจะไม่ทำให้ลำบากใจ เพราะที่ไหน ๆ ก็ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาให้   ฝ่ายผู้ของไม่ว่าเป็นฝ่ายการเมืองในสภา อบจ.หรือ อปท.ในพื้นที่  จะเห็นแนวทางและวิธีการทำงานจัดงบประมาณที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญมีความเป็นเหตุเป็นผล

                          คุณถนัดและคุณวุฒิชัย ร่วมทั้งกรรมการท่านอื่นเสนอแนะดี และรับไปแก้ไขบางประการ เช่น เรื่องป้ายกรณีมีการสบทบ ควรมีข้อความฝ่ายที่สบทบ เป็นต้น  เสนอแนะเรื่องควรได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  เราเลยถือโอกาสบอกเล่าว่า  ทุกปีเดือนพฤศจิกายน มักจัดกับวันที่ 10 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาน่าน มีกิจกรรมจัดต่อเนื่องทุกปี  หากทาง อบจ.จะได้เพิ่มเติมโครงการไปสนับสนุนงานนี้ จะทำให้กิจกรรม อบจ.มีความสมบูรณ์ขึ้นอีก ที่ประชุมรับไปพิจารณา   เลยถือโอกาสนำมาบอกเล่าไว้ที่นี่.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#การกระจายอำนาจ#การมีส่วนร่วม#การเมือง#ดูร่องรอยการทำงาน#การแก้ไขปัญหา

หมายเลขบันทึก: 67555, เขียน: 15 Dec 2006 @ 23:05 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)