หลากหลายความรู้(สึก)....


ผมเชื่อว่าความรู้ ได้มาจากการลงมือทำ

        ไม่น่าเชื่อครับว่า จนถึงตอนนี้ผมเรียน ป.บัณฑิต มาจะครบเทอมละ เทอมนี้เรียนทั้งหมด 5 วิชา วิชาที่ผมเองค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมมากที่สุด คือวิชา ความเป็นครู เอาตั้งแต่ชื่อวิชาเลย ดูเป็นนามธรรมสุด ๆ ดูแล้วคิดว่ามันจะจับต้องได้ยังไง ผมเองไม่เคยเป็นครูมาก่อน ไม่เคยเรียนด้านครูมาก่อนด้วย ยิ่งกังวลไปใหญ่เลย ว่าจะเข้าถึงได้มากขนาดไหน แต่อาจารย์ก็ได้มอบหมายงานที่สามารถงัดแงะความเป็นครูที่อยู่ในตัวผมลึก ๆ ออกมาได้ งานทั้งหมดมี 18 ชิ้น แยกออกไดเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สื่อวีดิทัศน์ แบ่งออกตามลำดับดังนี้ 

- ใบกิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ทบทวนความเป็นครู” เป็นการดูวีดิโอที่ต้องเสีบน้ำตาเป็นครั้งแรก เป็นการทบทวนความเป็นครูในตัวเองก่อน ว่าเรามีอะไรในตัวบ้าง

- ใบกิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ทบทวนตัวเอง” ครั้งที่สองสำหรับการดูวีดิโอแล้วร้องไห้ ถึงขั้นถลกแขนเสื้อมาเช็ดเลยทีเดียว เป็นเรื่องราวที่เข้าถึงผมมาก ๆ คือ เรื่องของแม่ เรื่องของผู้มีพระคุณ และเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองที่ทุกวันนี้มันมีอะไรให้ทำมากเกินไป จนลืมอะไรบางอย่าง ที่เฝ้ารอเราอยู่

- ใบกิจกรรมที่ 6 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ครูดี คือ อะไร” ครูคืออาชีพที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลาย ๆ อาชีพ จึงต้องเหลียวมองตัวเองว่า การเป็นครูที่ดี ที่เหมาะสม มีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง

- ใบกิจกรรมที่ 11 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “Children full of Life” เรียนรู้การสอนแบบวัฒนธรรมของญี่ปุ่น สังคมที่เคารพกับความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม ความมีระเบียบ หรืออื่นๆ โดนบริบทของสังคมที่หล่อหลอมให้เกินความดีงาม ในตัวนักเรียน ผ่านการสอนและกระบวนการการสอน ของคุณครูนากาโมริ

- ใบกิจกรรมที่ 13 การสะท้อนคิดในหัวข้อ "จิตวิญญาณความเป็นครู" ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่ได้เข้าเรียน จึงทำช้ากว่าทุกคน วันที่ผมเขียนบันทึกนี้ ผมได้ดูวีดิทัศน์แล้ว จึงต้องบอกว่า

- ใบกิจกรรมที่ 14 วิเคราะห์วิดิทัศน์ ชุด “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน” เป็นวีดิโอชุดสุดท้ายที่ต้องวิเราะห์ เป็นไม่กี่เรื่องในชีวิต ที่ทำให้คนอย่างผมร้องไห้ได้ แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีเรื่องที่ผมร้องไห้ ผมเองไม่มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้า ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใกล้พระองค์ท่าน เคยเห็นพระองค์ท่านผ่านจอทีวี ผ่านหนังสือพิมพ์ สื่อต่าง ๆ เท่านั้น แต่ก็ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจต่าง ๆ และวีดิโอชุดนี้ เป็นการกลับไปนึกถึงจุดเปลี่ยนว่า เพราะอะไรถึงอยากเป็นครู ในเมื่อผมไม่ได้มีโอกาสได้เข้าใกล้พระองค์ท่าน จึงขอเข้าใกล้พระองค์ท่านแค่พระราชดำรัสก็ยังดี พระราชดำรัสนั้นมีความว่า "เป็นครูใช่ไหม ฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี" ผมถือว่า ผมได้เข้าใกล้พระองค์ท่านมากที่สุดแล้ว ถ้าผมได้เป็นครู

ส่วนต่อไป เป็นส่วนที่ 2 คือ ใบงานที่  8 วิเคราะห์อัตชีวประวัติ  “คุณครูโกมล  คีมทอง” เป็นความท้าทายอย่างมาก ที่ต้องตั้งใจอ่านหนังสือที่มีความยาวมากขนาดนี้ 28 หน้ากระดาษ A4 แล้สวิเคราะห์ออกมา เป็นการทำความเข้าใจมนตัวคุณครูโกมล ว่าเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการศึกษาสูง และยังเป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เป็นครูที่มีความรักและศรัทธาในอาชีพของตนเอง และต้องนำครูโกมลมาเป็นแบบอย่างในหลาย ๆ แง่คิด

ส่วนที่ 3 คือการเขียนลำดับตามความเข้าใจ Mind Map

- ใบกิจกรรมที่ 7 Mind map บทที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพครู ทบทวนมาตรฐานของการเป็นครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
- ใบกิจกรรมที่ 9 Mind map บทที่ 7 บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของครู ว่าควรเป็นครูแบบไหน จนต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าตัวเองดีพอแล้วหรือยัง
- ใบกิจกรรมที่ 12 Mind map บทที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู เรียนรู้กฏระเบียบข้อบังคับที่ควรทราบ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงาน ทั้งในการสอบบรรจุ หรือการปฏิบัตตน ไม่ให้ผิดพลาดจากสิ่งที่ควรจะเป็น

ส่วนที่ 4 คือการเขียนบทความ หรือ blog ในเว็บไซต์ gotoknow.org

- ใบกิจกรรมที่ 10.4 ขอบคุณ 100 สิ่ง/อย่าง ผมพยายามเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ตาม Timeilne ของเวลาจริง ๆ แต่ก็ตัดบางเรื่องออกไปแล้ว ถ้าขอบคุณหมดผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ส่งอีกทีเทอมไหน
- ใบกิจกรรมที่ 10.5 แกลอรี่ภาพถ่ายของฉัน ผมเป็นคนชอบถ่ายรูป แค่ไม่ถนัดถ่ายกล้องหน้า จึงจะมีเรื่องราวของตัวเองกับสิ่งที่พบเจอมากกว่าก การมองภาพของตัวเอง
- ใบกิจกรรมที่ 10.6 เพลงแห่งแรงบันดาลใจของฉันแลกมากับความพยายามเสมอ คนชอบเสียงเพลงอย่างผม มีคลังเพลงไม่รู้เท่าไรที่จะเขียนมันได้ในหัวข้อนี้ แต่เพลงหายเหงื่อเพื่อแม่ถือเป็นเพลงที่ต้องเลือก เพราะนทุกคำร้องมีความหมายมากมายเหลือเกิน แทนตัวผมเลยในทุก ๆ คำร้อง เพื่อจะสื่อไปถึงแม่ ผู้หญิงคนที่รักผมมากที่สุด
- ใบกิจกรรมที่ 10.7 การเขียนจดหมายถึงตัวเอง การคุยกะตัวเองเป็นเรื่องปกติมากที่ผมทำเป็นประจำ มันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ว่าการคุยกับตัวเอง คือการสำรวจตัวเอง ในเรื่องต่าง ๆ และเป็นการให้กำลังใจตัวเองอีกแบบหนึ่งด้วย
- ใบกิจกรรมที่ 10.8 จุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนในชีวิตผมมีเยอะอยู่นะ แต่เลือกที่จะพูดถึงมุมมองของการเป็นครูนี่แหละ ถือเป็นจุดที่ใหญ่มากที่สุดแล้ว 
- ใบกิจกรรมที่ 10.9 วันสุดท้ายของชีวิต ความตายเป็นสัจธรรมของเที่ยง หลีกหนีไม่ได้ บิดเบี้ยวไม่ได้ ผมจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะถ้ามนุษย์ทุกคนล่วงรู้วันนั้นของชีวิตได้ เขาจะไม่ประมาทในชีวิต แต่เราทุกคนตอนนี้ เป็นคนที่ยังหลงเหลือความประมาทไว้ให้ยมบาลได้ใช้ประโยชน์ การที่มีสติรู้ติดอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราปลง และทำใจได้ในวันนั้นของชีวิต ผมจึงบอกว่าเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ผมจะทำได้ดีที่สุดคือ ทำใจ
- ใบกิจกรรมที่ 10.10 เรื่องที่อยากเล่า เป็นเรื่องราวในเดือน มกราคม 2563 ต้นปีที่มีความวุ่นวายหลายสิ่ง เป็นการหันหลังมาคุยกับตัวเองจริงจังว่า เดือนที่ผ่านมา เป็นเดือนที่ผมค่อนข้างใช้ชีวิตไปกับความประมาท และก็ได้เตือนตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสุดท้ายใบกิจกรรมที่ 10.11สิ่งที่ได้ในสิ่งที่ทำ ที่คุณกำลังอ่านอยู่ตอนนี้ เป็นการรวบรวมทุกตัวงานที่มีหลากหาย มีมิติที่ต่างกัน แต่ทุกงานมีมุมมองของตัวเองที่ชัดเจนในตัวงานนั้น ๆ 

         ผมว่าการที่ได้ทำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผ่านมา ในระยะเวลาเกือบ 4 เดือน มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้น ทำให้ผมต้องตื่นตัวกับการทำงาน ไม่ได้เฉยชามากเท่าเมื่อก่อน เพราะทุกงานมีความสำคัญมาก ๆ และสิ่งที่ผมได้จากทุกงานคือ การพัฒนาฝีมือ ทั้งกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาด้านความขยันเพิ่มขึ้น ได้แนวคิดแนวปฏิบัติ ต่อสายอาชีพครูเพิ่มขึ้นมากมาย 

        สุดท้ายนี้ รายวิชา ED 5101 ความเป็นครู ได้มีงานที่พัฒนาความสามารถและศักยภาพในตัวของผมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องงานเขียน ไม่เคยนึกเลยครับว่าผมจะเขียนอะไรได้เยอะขนาดนี้ เขียนได้เรื่อย ๆ จนบางทีหาที่ลงไม่ได้เลย ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า การเขียนพัฒนาการอ่านเพื่อต่อยอดการพูด ขอบคุณทุกชิ้นงานที่ได้ทำ ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ทุก ๆ อย่างในกระบวนการของอาจารย์ครับ ขอบคุณเพื่อน ๆ ป.บัณฑิต Sec 05 ทุกคนครับที่ได้แลกเปลี่ยนกันในบางเรื่อง บางหัวข้อทำให้งานเขียนหลายชิ้นออกมาดีเลยทีเดียว ขอบคุณแม่ พ่อ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมมีเรื่องเล่าลงในงานเขียน เด็ก ๆ ในปกครองด้วยหลายเรื่องก็มาจากพวกเขาแหละครับ ขอบคุณตัวเองที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง และยังไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไป จบเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าผมจะมีเวลามานั่งเขียนอีกหรือไม่ แต่ถ้ามีเรื่องอะไรพีค ๆ จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับ ขอบคุณครับ แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ...!!

หมายเลขบันทึก: 675517เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 12:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 12:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (19)

สวัสดีครับ คุณวชิรวิชญ์ ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณวชิรวิชญ์ ขอชื่นชมการสรุปงานที่เป็นสัดส่วน เข้าใจได้ง่ายครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณวชิรวิชญ์. ขอขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ แบะเป็นกำลังใจให้นะครับ

สวัสดีครับคุณ ทศวรรษ คำสม ขอบคุณสำหรับคำติชม และเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ ครูเล็ก ฤทธิพงศ์ ขอบคุณสำหรับคำติชม และเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ กรกต กลิ่นเดช ขอบคุณสำหรับคำติชม และเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคุณ วชิรวิชญ์ ผมชื่นชอบงานเขียนของคุณครับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย และเป็นกำลังให้เกิดงานเขียนดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะคุณวชิรวิชญ์ ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ เขียนได้มากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนชิ้นต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

คิดเหมือนกันเลยค่ะว่าเราเขียนกันมามากจริง ๆ ฝึกทักษะการเขียนไปในตัวนะคะ :)เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ ฉันประทับใจในงานเขียนและรับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณได้ถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ ดิฉันชื่นชอบในงานเขียนของคุณ อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณ วชิรวิชญ์ คำวงยอด ชื่นชอบในผลงานการเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจในการสร้างงานเขียนต่อไปนะครับ

สวัสดีครับ คุณวชิรวิชญ์ ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิทย์ ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ งานเขียนของคุณน่าอ่านและสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณวชิรวิชญ์ ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ เขียนได้มากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนชิ้นต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท