ลิขิตนี้เพื่อเตือนใจ

 ไปเยี่ยมเยือน สถานที่แห่งหนึ่งเห็น "ป้ายนี้ เพื่อ ฅน" สำหรับ ฅน เดินจริงๆ พวก คน = กวน คงจะงงงง

"ฅนเดิน และ จักรยาน อ่านออก บ่"

JJ