วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549

08.50 ถึงกระทรวงสาธารณสุข

     วันนี้ก็นั่งออกแบบตั้งแต่เช้าและเลือกวัสดุที่จะใช้ติดตั้งทำบอร์ดครับ

      ประสบการ์ณที่ได้รับ มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator คล่องมากขึ้นและได้คิดออกแบบเองด้วยครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข