ชีวิตที่พอเพียง 3623. เยี่ยมศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ : ๑. เตรียมทำความรู้จัก

เป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ ก็เพื่อทำความรู้จัก ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เราจะไปเยี่ยม ๒ ศูนย์  คือศูนย์ บ้านห้วยปูหลวง  กับ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย (๒)   ที่ดูภาพการเดินทางโดยรถยนต์เมื่อปี ๒๕๔๘ (๑)แล้วประจักษ์ในเส้นทางถนนที่หฤโหด  ผมจ้องไปดูการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนดังกล่าวในช่วงเวลา ๓๐ ปี เพื่อเอามาคิดต่อว่า การสนับสนุนในยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร     สนับสนุนอย่างไรจึงจะช่วยให้โรงเรียน  ชุมชน  และนักเรียนเป็นตัวของตัวเอง    ที่เรียกว่าเป็น agent    ไม่ใช่เป็น dependent รอรับความช่วยเหลือโดยไม่คิดช่วยตัวเอง    ซึ่งผิดหลักการในการพัฒนาคน

ยิ่งตอนนี้มี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (๓)      ผมจึงจ้องไปหาข้อมูลว่า การช่วยเหลือไปถึงเด็กยากจนที่สองโรงเรียนนั้นหรือไม่    ทั้งเรื่อง เงินช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษ(๔)ที่นักเรียนที่ได้รับทุนเรียกว่า นักเรียนทุนเสมอภาค   และโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น       

โครงการ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) เริ่มปี ๒๕๓๕    ตอนนั้นยังไม่มีอินเทร์เน็ต  ไม่มีระบบ wifi    ผมจึงอยากไปดูว่าระบบสื่อสารไร้สายของสองศูนย์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง     มีการนำมายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไรในสภาพปัจจุบัน

ผมจ้องไปดูว่า โรงเรียนเหล่านี้มีกิจกรรมการผลิต เพื่อฝึกนักเรียน ให้เรียนจากการปฏิบัติ อย่างไรบ้าง     มีผู้ปกครองเข้ามาร่วมเป็น co-teacher ในกิจกรรมนี้อย่างไรบ้าง   

ผมลองเข้า Gotoknow ค้น tag คำว่า “ครูดอย”  มีบันทึกมากมาย    แต่ที่มีสาระตรงใจผมมีน้อยมาก    มาติดใจบันทึกของคุณเตวิช วรจารุวรรณ เรื่อง กว่าจะเป็นครู (ดอย)เล่าเรื่องของพี่สาว น่าอ่านมาก    จึงเอามาแนะนำไว้     และเมื่อคนในกูเกิ้ลด้วยคำค้น เตวิช วรจารุวรรณ ก็พบ เรื่องราวนี้ที่ยืนยันว่า คนที่ต้องการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณมีจริง    

ตอนบ่ายวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ บนเครื่องบินบินจากสนามบินดอนเมืองสู่เชียงใหม่   ผมนั่งติดกับคุณเปาได้ถามเป้าหมายของการเดินทางไปเยี่ยมครูเจ้าฟ้าฯ และศูนย์การเรียนชุมชนฯ ครั้งนี้     ก็ได้ข้อมูลไม่ชัด    แต่ความคิดของเราสองคนตรงกัน คือ เพื่อหาทาง empower ครู ให้จัดการเอื้ออำนวยการเรียนรู้แก่เด็ก เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม    และ เรียนสู่รู้เชื่อมโยง (transfer)    ไม่หยุดอยู่ที่ รู้ผิวๆ (superficial)  และรู้ลึก (deep) เท่านั้น    ต้องไปสู่รู้เชื่อมโยง     

ตอนเย็นเราได้รับเลี้ยงอาหารเย็น    และได้เรียนรู้ความเป็นมาของ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)  จากคุณลุง บุญธันว์ มหาวรรณ  ผู้ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ให้ริเริ่มโครงการนี้    และเวลานี้เป็นประธานอำนวยการ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า     ท่านบอกว่า ศูนย์การเรียนรู้มี ๓ สังกัด เรียงจากขาดแคลนน้อยสู่ขาดแคลนมากคือ  (๑) สังกัด สพฐ.  (๒) สังกัด ตชด.  (๓) สังกัด กศน.    ครูสังกัด กศน. มักเป็นอัตราจ้าง เงินเดือนต่ำ (เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)   จ้างปีต่อปี    ศูนย์มีสภาพนักเรียนน้อย ไม่สามารถยกเป็นโรงเรียนได้   

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ มีการริเริ่มคัดเลือกและพระราชทานรางวัล ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยธนาคารไทยพาณิชย์มอบรางวัลคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท และทำประกันสุขภาพให้    รวมทั้งจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเป็นครูทุกๆ ๒ ปี ที่ศูนย์ฝึกบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน    ปี ๒๕๖๒ เป็นการมอบรางวัลรุ่นที่ ๑๑   จากการสนทนาผมจับได้ว่า คุณลุงบุญธันว์ และทีมงานสนใจให้ทีมธนาคารไทยพาณิชย์ไปช่วยสนับสนุนครูเจ้าฟ้าฯ     แต่ใจผมคิดว่า น่าจะสนับสนุนครูของศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาทั้งหมด    โดยเป้าหมายหลักคือ การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวม       

เราได้เรียนรู้ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า     ว่ามีการให้ทุนเรียนด้านสาธารณสุข    และด้านอาชีพระดับ ปวช.    และได้รับทราบเรื่องหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  ที่ไปตามพื้นที่ทุรกันดาร  จึงต้องใช้รถ four wheel ต่อตัวถังพิเศษเป็นยูนิตทำฟัน ๒ ยูนิตต่อคัน   เป็นรถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่คุณลุงบุญธันว์ภูมิใจมาก    

คุณลุงบุญธันว์ มีคุณมาโนชเป็นผู้ช่วยและร่วมวงรับประทานอาหารและคุยด้วย    ฟังดูคุณมาโนชจะเข้าใจเจตนารมณ์ของฝ่ายธนาคารไทยพาณิชย์ว่าเน้นเป้าหมายที่ตัวเด็ก   

เราได้ทราบข่าวว่า คุณสอง -วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ (เจ้าของ บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด)  ได้นั่งรถไปรอที่อำเภออมก๋อย ตั้งแต่เย็นวันที่ ๖ นี้   

วิจารณ์ พานิช

๘ ม.ค. ๖๓

1 ฮ. ลำที่เราใช้เดินทาง

2 ทิวทัศน์จาก ฮ.

3 ไร่มะเขือเทศ

4 ลานจอด ฮ

5 ถนนจากลานจอด ฮ ไปศูนย์การเรียนฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วิวสวยมากนะคะ แต่ถ้าสัญจรโดยรถยนต์คงลำบากมาก ชื่นชมอาจารย์มากเลยนะคะที่ยังทำเรื่องดีดีตลอดเลยค่ะ

ทำให้พวกแก้วและทีมเห็นตัวอย่าง ทุกวันนี้ทีมพยาบาล รพ จังหวัดที่ต้องการให้ไปช่วยจัดกระบวนการ KM,R2R เรารับทันทีค่ะ