R2R clinic

นำเสนอโครงร่างงานวิจัย

22/1/2563
กิจกรรมวันนี้ของคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
มีกิจกรรมให้คำปรึกษาการทำวิจัย ผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ โดยวิทยากร กูรูทั้งสองท่าน พี่แก้ว อุบล จ๋วงพานิช และพี่แขกพี่พนอ เตชะอธิก
นำเสนอโครงร่างวิจัยโดย คุณสุมนา สัมฤทธิ์รินทร์ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และมีการแลกเปลี่ยนประเด็นในคลินิกกับผู้เข้าร่วม KM ในครั้งนี้เพื่อหาคำถามการวิจัย
ผู้ฟัง reflection
1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยการนำ CNPG ไปใช้ การขอจริยธรรมมีความมั่นใจมากขึ้น
2. ได้แนวทางการพัฒนางานและ trick ในการปรับ เลือก methodology ในการทำวิจัย
3. เป็นกิจกรรมที่ดีสามารถไขข้อข้องใจและเป้นแนวทางในการดำเนินการวิจัยต่อไป ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
4. เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยหน้าใหม่ เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำวิจัยรวมทั้งแนวทางในการขอทุนวิจัยสถาบัน
5. ได้ประโยชน์อย่างมากในการเขียนวิเคราะห์งาน การปรับระเบียบวิธีวิจัย การขอทุนวิจัยสถาบันรวมทั้งวิธีการนำผลการวิจัยมาใช้และการวัดผลติดตาม
6. ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมในครั้งนี้นอกจากจะได้พบผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านแล้วยังได้แนวทางตัวอย่างในการที่จะทำผลงานให้ชัดเจนขึ้น ได้แรงบันดาลใจ มีกำลังใจที่จะทำผลงานต่อไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีมาก AAR by SUTEERA YATHONGCHAI

ทีมงาน

ให้ข้อเสนอแนะก่อนขอจริยธรรมวิจัย

สุมมนา นำเสนอ

กุ้ง พิธีกร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยครับพี่แก้ว

R2R clinic น่าจะตอบโจทย์การพัฒนางานค่ะอาจารย์