2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – behavior

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170123-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – behavior

23 มกราคม 2017 09:53 น.

http://www.gotoknow.org/posts/621988

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.23

This is to SUPERSEDE 1701

Behavior

Dictionary.com

ออกเสียง behavior  ‘bih-HEYV-yer’

Common Errors In English Usage

ให้คำอธิบาย BEHAVIOR (สะกดแบบ US English)

โดย British English สะกด “behaviour"

ใช้คำ BEHAVIOR อ้างอิง เสมอ ถึง “pattern of action

และรวมถึง “multiple actions

โดยที่ มิได้มีรูป แยกแตกต่างระหว่าง เอกพจน์และพหูพจน์

จนกระทั่ง เมื่อ social scientists สร้างขึ้น

โดย ให้ข้อแนะนำว่า “ในงานเขียน ทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำนี้

เว้นแต่ เมื่อใช้ในงานเขียน เกี่ยวกับ วิทยาการต่างๆ เช่น

psychology” “sociology” “anthropology” หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง


Macmillan Dictionary

ให้รายการ คุณศัพท์ ที่มีความหมายร่วมกับ BEHAVIOUR

รวมถึง ‘aggressive’ ‘antisocial’ ‘bad’ ‘criminal’ ’ deviant’ ‘disruptive’

‘insulting’ ‘threatening’ ‘unacceptable’ ‘undesirable’ และ ‘violent’


และให้ข้อเสนอแนะให้ GET IT RIGHT! กับ Behaviour

โดย คำ Behaviour ตามปกติ ใช้ เป็น นาม ชนิด Uncountable

ไม่ควรใช้ Parents should be able to prevent their children’s bad behaviours.

ให้ใช้ Parents should be able to prevent their children’s bad behaviour.

ไม่ควรใช้ These games are said to encourage violence and aggressive behaviours.

ให้ใช้ These games are said to encourage violence and aggressive behaviour.

ว่ารูป พหูพจน์ ของ ‘behaviours’ เป็น specialized term

ที่ ใช้เฉพาะ ในวงการต่างๆ เช่น ‘psychology’ ‘social science’ และ ‘education

เป็นการใช้ ที่ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไป เท่าการ ใช้แบบ “uncountable

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)