2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – begin - start

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170123-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – begin - start

23 มกราคม 2017 09:49 น.

http://www.gotoknow.org/posts/621987

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.23

Ref.#595844

This is to SUPERSEDE 170123-1

Begin และ start

Dictionary.com

ออกเสียง begin “bih-GIN

Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้ความหมาย BEGIN และ START ว่าคล้ายกัน คือ

‘to start’ ‘to originate’ ‘to cause to come into being’ เช่น

“Come on, let’s begin the meeting.”

“When will the firework display commence?”

โดยที่ COMMENCE มีความหนักแน่น มากกว่า ในการ เสนอแนะ “การริเริ่ม

ของ การกระทำ ที่เริ่มขึ้น โดย บางคน หรือ พลังบางประการ

ยังเป็น คำที่ใช้ เป็นทางการ มากกว่า BEGIN เช่น

“The prosecuting attorney will commence proceeding in the trial.”

สำหรับการพูดและเขียน ปกติ ชอบที่จะเลือกใช้ BEGIN ที่สั้น และเป็นทางการน้อยกว่า

Collins COBUILD English Dictionary

ใช้ BEGIN และ  STARTกับ NOUN PHRASES

ถ้า START หรือ BEGIN บางสิ่ง หมายถึง

เริ่มทำสิ่งนั้น ที่เวลาหนึ่ง” โดยความหมายไม่ต่างกัน เช่น

‘My father started work when he was fourteen.’

‘We’ll begin the meeting as soon as he arrives.’

รูป PAST TENSE ของ BEGIN คือ BEGAN

และรูป participle ‘-ed’ คือ BEGUN

‘The teacher opened the book and began the lesson.’

‘The company has begun research on a new product.’

ใช้ BEGIN และ START กับ กริยา อื่น

สามารถใช้ “’infinitive TO หรือ รูป “-ing” ตามหลัง STARTและ BEGIN

‘Rafael started to run.’

‘He started laughing.’

‘I was beginning to feel better.’

‘We began talking about our experiences.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ รูป “-ing” ตามหลังคำ “starting”หรือ “beginning

เช่น อย่าใช้ “I’m beginning understanding more.”

ต้องใช้ว่า “I’m beginning to understand more.”

สามารถใช้ “begin” และ start” เป็น “intransitive verb

ใช้เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง เกิดขึ้น จากเวลาหนึ่ง” เช่น

‘The snow starts at 7.’

‘My career as a journalist was about to begin.’

คำ START มีความหมายพิเศษ บางประการ

ที่ไม่อาจแทนที่ได้ด้วย “beginในความหมาย เหล่านี้

โดยใช้ “start” เพื่อกล่าวว่า

“บางคน ทำให้ เครื่องจักร/เครื่องยนต์ เริ่มทำงาน” เช่น

‘She started her car and drove off.’

‘He couldn’t get the engine started.

ใช้ “start” เพื่อกล่าวว่า

“บางคน ‘creates’ ธุรกิจ/องค์กร อย่างหนึ่ง” เช่น

‘He borrowed money to start a restaurant.’

‘Now is a good time to start your own business.’

Cambridge English Dictionary

ให้ข้อสังเกตุ การเลือกใช้ กริยา BEGIN หรือ START ในความหมาย เดียวกัน

แต่การใช้ BEGIN มีความ เป็นทางการ มากกว่า START

โดย “begin” เป็น ‘irregular verb รูป “-ed”คือ BEGUN เช่น

‘When did you begin learning English?’

‘The meeting didn’t start until 9 pm.’

เมื่อพูดเกี่ยวกับ เครื่องจักร ให้ใช้ “start” ไม่ใช้ “begin” เช่น

“Press this button to start the printer.’

“The lawnmower won’t start.’ (หมายถึง ไม่อาจทำงานได้)

เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ การเริ่ม ธุรกิจใหม่ ใช้ “start” ไม่ใช่ “begin” เช่น

‘She started a new restaurant and it’s been going really well.’

Longman Dictionary of Contemporary English

ให้ข้อสังเกตุ การใช้ BEGIN ด้าน ไวยากรณ์

ว่า BEGIN อยู่ในกลุ่มของ กริยา ที่อาจใช้ นาม เดียวกัน เป็น ประธานหรือ กรรม เช่น

อาจกล่าวว่า “They beganthe meeting at 9.”

ในประโยคนี้ คำ “the meeting” เป็น กรรม ของ BEGIN

ที่อาจใช้อีกแบบว่า “The meeting beganat 9.”

ซึ่งในประโยคนี้ คำ “the meeting” เป็น ประธาน

ของ BEGIN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)