2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – being (as/as how/that)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170124-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – being (as/as how/that)

23 มกราคม 2017 17:58 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622008

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.23

This is to SUPERSEDE 170124-2

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย วลีbeing as’ ‘being as how’being that’

ล้วนเป็น วลี ที่ผู้ใช้มักใช้แบบ “illiteracy”

โดยมีความหมาย ไม่ชัดแจ้ง (vague) ฟุ่มเฟือย และไม่สมเหตุผล (illogical)

ควรใช้แทนด้วย คำ BECAUSE ในประโยค เช่น

Because (ไม่ใช้ being as, being as how,

 หรือ being that) I am already here, I’ll help.”

American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ BEING THAT ว่า

บางครั้งใช้เป็น คำพ้องความหมายกับ CONSIDERING THAT

หรือ SEEING THAT เพื่อนำเสนอข้อความ เช่น

Being that it’s a holiday, I let the kids sleep late.”

การสร้างประโยคเช่นนี้ ใช้แพร่หลาย ในภูมิภาคต่างๆ ใน US English

ส่วนใหญ่ ในภาคใต้ - ภาคใต้ตอนบน และ New England ของ US.

การสำรวจเมื่อ 2006 มีจำนวน Usage Panel

ไม่ยอมรับการใช้แบบ ข้างต้นถึง 71%

และ อีก 83% ไม่ยอมรับการใช้ในประโยคเช่น

Being that he has never attended law school, it’s strange that he’s giving legal advice.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)