2020-01-22 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – behind

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-22 Revision B

2020-01-22

170124-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – behind

23 มกราคม 2017 17:53 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622007

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2017.01.23

This is to SUPERSEDE 170124-1

Behind

โปรดดูเพิ่มเติม สำหรับ BEHIND ที่ #674401 Back of


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “behind” เป็น บุพบท

ถ้าคุณ “are behind” บางสิ่ง หมายถึง “คุณอยู่ที่ด้านหลังของสิ่งนั้น” เช่น

‘They parked the motorcycle behind some bushes.’

‘Just behind the cottage there was a shed.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้of” ตามหลัง “behind” เช่น

อย่ากล่าวว่า “They parked the motorcycle behind of some bushes.’

ถ้า โครงการหนึ่ง “is behind schedule” หมายถึง

“มัน เสร็จ ล่าช้าว่า ที่วางแผนไว้ หรือ คาดหวังไว้” เช่น

‘The project is several months behind schedule.’

ยังสามารถใช้ behind” เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

‘The other police officers followed behind.’

‘Several customers have fallen behind with their payments.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114



ความเห็น (0)