2020-01-23 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – belittle - disparage

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-23 Revision B

2020-01-23

170125-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – belittle - disparage

24 มกราคม 2017 17:43 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622062

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.#595846

Revised on 2017.01.2

This is to SUPERSEDE 170125-1

Belittle และ disparage

Dictionary.com

ออกเสียง BELITTLE ‘bih-LIT-l’

ออกเสียง DISPARAGE ‘dih-SPAR-ij”

Dictionary of Problem Words and Expression

ว่าทั้ง BELITTLE และ DISPARAGE มีความหมายเกี่ยวข้องกันว่า

to speak of as unimportant” หรือ

“to regard something as less important” หรือ

impressive than it apparently is

โดยคำ DISPARAGE แสดงความรุนแรงมากกว่า belittle

ในแง่ที่ หัวข้อที่พิจารณา น่าจะได้รับการreproach หรือ discredit

ขณะที่ BELITTLE ให้ความหมาย เพียง “to make less” “to minimize” เช่น

‘Don’t belittle my efforts; I’m trying hard.’

‘The prosecuting attorney disparaged the testimony of the witness.’

Merriam-Webster Dictionary

ตั้งคำถาม ทราบหรือไม่ เกี่ยวกับ DISPARAGE

ใน Middle English ให้ความหมายว่า การ DISPARAGE บางคน

หมายถึง “causing that person to marry someone of inferior rank.”

โดยคำ Disparage ผันแปรจากคำ Anglo-Frenchว่า disparager

หมายถึง "to marry below one's class."

โดยคำ Desparager เอง ก็ผนวกรวม Prefixปฏิเสธ ‘des-‘ เข้ากับ Parage

(ที่หมายถึง "equality"หรือ "lineage"), ที่ซึ่ง คำ parageเอง comes from per หมายถึง "peer"

ความหมายดั้งเดิม ว่า "marriage" ของ disparageปัจจุบัน is obsolete

หากแต่ มีความหมายเกี่ยวพันใกล้ชิด ("to lower in rank หรือ reputation")

ยังคงอยู่รอด เป็นคำใน modern English

ถึงศตวรรษที่ 16 ผู้พูดอังกฤษ (รวมถึง Shakespeare)

ยังได้ใช้คำ disparage โดย to mean simply "to belittle"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)