เที่ยงวันนี้ได้รับโทรศัพท์จาก คุณคนอง  บอกกล่าวว่า รองบริหาร สำนักหอสมุด จะขอวิดีโอคำสัมภาษณ์ดร. สุจินต์  จินายน และจะให้ลงออนดิมานด์ด้วย  คุณคนอง ให้หาข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ สัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์  จะนำไปเพิ่มข้อมูลให้สมบูรณ์ สถานที่นะจำได้ ตายแล้ว แล้ววันที่ล่ะ นานแล้วนะ ตั้งแต่ต้นปี 49 จำได้แค่นี้ คิดอยู่ และด้วยกำลังทานอาหารกลางวัน ใครล่ะจะนึกออกบอกพ่อคุณได้ตอนนี้ จนคุณคนอง รำคาญ วางหูไป   เอะ ฉุกคิดได้เราบันทึกไว้ในบล็อกนี่ รีบขึ้นมาหาในgotoknow  (http://gotoknow.org/blog/library/21120)ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ดีอย่างนี้ แหละ รัก บล็อกมากเลยต่อไปนี้สัญญาว่าจะขยันบันทึกงานไว้นะคะ ช่วยมากๆๆๆ