SAD KM-Workshop “การมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาในการรับน้อง”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :   นิกร   บุญญานุกูล

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี

ชื่อเรื่องเล่า :  “การมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษาในการรับน้อง”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เริ่มต้นการรับน้องให้สโมสรนิสิตเป็นศูนย์กลาง โดยให้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ ให้ใช้ชื่อกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ โดยทำความเข้าใจกับผู้นำนิสิต ใช้กิจกรรมในทางสร้างสรรค์ ให้สโมสรนิสิตคิดอย่างอิสระ โดยมีรูปแบบเชิงสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยจะอบรมผู้นำในการทำกิจกรรม และมีขอบเขตให้จัดภายในมหาวิทยาลัย เมื่อนิสิตเข้าใจและมีส่วนร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรมแล้ว เขาจะไม่รู้สึกอึดอัด มีรุ่นพี่เข้ามาร่วม มหาวิทยาลัยเปิดใจกับนิสิตให้อิสระเสรีภาพทางความคิด


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การเปิดโอกาสให้องค์กรนิสิตทำกิจกรรม-มีส่วนร่วม

2. มีกรอบ มีแผนกิจกรรม

3. มีนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน-มีกติกา

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67362, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)