SAD KM-Workshop อาหารเย็น

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  1

ผู้เล่า :   ไพโรจน์   วังบอน

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยศิลปกร

ชื่อเรื่องเล่า :  อาหารเย็น


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้อง ได้ยินข่าวไม่ดีตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาแต่เมื่อเข้ามาก็ประทับใจ เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปกรจะรับน้องจะกลับบ้าน 3 ทุ่ม โดยมีกติกาว่า ผู้ชายจะไปส่งผู้หญิง ตอนเย็นเลี้ยงข้าว และรุ่นพี่มีกิจกรรมทุกวันศุกร์ โดยรุ่นน้องจะมีการแสดงแต่มักจะโดนรุ่นพี่ด่า แต่รุ่นพี่จะเลี้ยงน้องวันศุกร์โดยมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหลายปี (จบไปแล้วเป็น 10 ปี) ก็ได้เจอ มีการตั้งฉายารุ่นพี่ ทำให้รู้จักรุ่นพี่ รุ่นพี่จะคอยสอนในระหว่างกินข้าวด้วยกัน ทำให้ทุกวันศุกร์มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็น ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมก็ต้องเข้าร่วมทุกวันศุกร์


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ความอบอุ่นที่ได้รับจากรุ่นพี่ 2

. ความสามัคคี

3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67357, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)