ตั้งแต่ ค้นพบ  gotoKnow.org และ  Blog โดยบังเอิญตั้งแต่ ตุลา ปีที่แล้ว 2548   และได้ลองสร้างบลอก  และชุมชน  ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และติดตาม  gotoKnow  อยู่พักหนึ่ง   จนกระทั่งมีการปรับปรุงเวบ   ก็เลยไม่ได้เข้ามาอีกเลย

           ในวันนี้ก็เลยต้องกลับมาทดลองปฎิบัติและทบทวนกระบวนการที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้      เพื่อจะได้ไปถ่ายทอดได้ถูกต้องต่อไป   หลังจากที่จะต้องส่งแผนการจัดการความรู้ ให้กับต้นสังกัด  ภายในวันที่ 5 มกราคม นี้  

            ขอกลับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคน นะคะ

                                                                  จันทร์