SAD KM-Workshop “การรับน้องกับสื่อมวลชน”

  ติดต่อ

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  2

ผู้เล่า :   ปัญญา   เหล่าอนันต์ธนา

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อเรื่องเล่า :  “การรับน้องกับสื่อมวลชน”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องมีการวางแผนที่ดี มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้อง มีการรับน้องที่คุมไม่ได้ คือ การไปต่างจังหวัด มีการถ่ายทอดสดการรับน้อง มีการบันทึกเทป กล้องวีดีโอ นำขึ้น WEB เผยแพร่ ข้อดีคือ ทำให้การรับน้องไม่รุนแรง โดยใช้วิธีนี้ในระดับคณะ สื่อจะนำภาพเผยแพร่ไปในทางลบโดยการขายภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรฯ จึงถ่ายทอดสดเอง และมหาวิทยาลัยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับน้อง มีการห้ามเรื่องดื่มสุรากับนักศึกษา


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ทำให้กิจกรรมรับน้องดูโปร่งใส

2. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

3. การเก็บบันทึกหลักฐานด้วย วีดีโอ

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67358, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)