SAD KM-Workshop “การรับน้องกับสื่อมวลชน”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  2

ผู้เล่า :   ปัญญา   เหล่าอนันต์ธนา

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อเรื่องเล่า :  “การรับน้องกับสื่อมวลชน”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องมีการวางแผนที่ดี มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้อง มีการรับน้องที่คุมไม่ได้ คือ การไปต่างจังหวัด มีการถ่ายทอดสดการรับน้อง มีการบันทึกเทป กล้องวีดีโอ นำขึ้น WEB เผยแพร่ ข้อดีคือ ทำให้การรับน้องไม่รุนแรง โดยใช้วิธีนี้ในระดับคณะ สื่อจะนำภาพเผยแพร่ไปในทางลบโดยการขายภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรฯ จึงถ่ายทอดสดเอง และมหาวิทยาลัยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับน้อง มีการห้ามเรื่องดื่มสุรากับนักศึกษา


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ทำให้กิจกรรมรับน้องดูโปร่งใส

2. ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

3. การเก็บบันทึกหลักฐานด้วย วีดีโอ

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67358, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)