SAD KM-Workshop “การแทรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มรับน้อง”

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  2       เรื่องเล่าที่ :  3

ผู้เล่า :   พีระ   ทองมี

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ชื่อเรื่องเล่า :  “การแทรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มรับน้อง”


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เมื่อนิสิตจัดกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยจะแนะนำให้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไปใช้ในกิจกรรมรับน้อง แต่ไม่ได้รับความสนใจ ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชิญวิทยากรมาให้การแนะนำ อบรมให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้นำเพื่อนำไปทำกิจกรรมรับน้อง มีนักศึกษาบางคณะไม่นำไปใช้ ซึ่งการจัดอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำให้การรับน้องดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เกมส์ที่สร้างสรรค์นำมาใช้ เช่น เกมส์ต่อหลอดกาแฟ เกมส์โดมิโน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ร่วมกันริเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2. ให้ความจริงใจ

3. ใช้จิตวิทยา

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67359, เขียน: 15 Dec 2006 @ 04:29 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)