2019-12-01 ศัพท์ ทีมักสับสน ในการใช้ ชุด A – actual-real-virtual-actually

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2019-12-01 Revision A

2019-12-01

61126-1 ศัพท์ ทีมักสับสนในการใช้ ชุด A –actual-real-virtual-actually

25 พฤศจิกายน 2016 17:42 น.

http://www.gotoknow.org/posts/619185

การใช้ภาษาอังกฤษ ทีถือว่าถูกต้องในทีนีเป็นไปตามมาตรฐานของภาษาภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐานถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Revised on 2016.11.25 Ref.GTK#594876 

Actual – actually – real - virtual

Dictionary.com ออกสียง “actual” และ “actually”

(ทั้งสองคําเน้น พยางค์ แรก) ว่า “AK-choo-uh l”

 และ “AK-choo-uh-lee”

ออกเสียง “VIRtual”(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “VUR-choo-uh l”

 

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “actual”และ “real” ว่า

     เชื่อมโยงกัน ว่า “มีอยู่จริง” หรือ“มิใช่จินตนาการ”

แต่อาจทําให้เห็นความแตกต่างได้

โดย “actual” เน้นที่ “การเข้าสู่วงของความจริง” หรือ ”การกระทํา”

 และใช้กับ ความจริง “ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน” เช่น

     “Isthis an actual assignment or only something to keep me busy.”

      “Wesaw the actual wedding on television.”

ส่วน real” แสดง “สิ่งทีมีอยู่” และ

ใช้เฉพาะกับ “สิงเป็นจริงที่มีฐานรากจากธรรมชาติ”เช่น

     ‘It’s time he had a real job.’

 และ “virtualหมายถึง “มีผล แต่ไม่เห็นรูป ของสิงที่ระบุไว้” เช่น

     “The virtual world of his computer game allowed characterinteraction.”

      “After the presidentresigned, the vice president was the virtual head of the firm.”

 

Collins English Dictionary

อธิบาย ว่า ควรหลีกเลี่ยง การใช้ “actualและ “actually

โดยถือว่า “เกินจําเป็น” เมื่อใช้ในประโยคเช่น

      In actual fact, he is forty-two.” และ

       “He did actually go to the play butdid not enjoy it.”

 

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “actuallyว่า

ใช้ เมื่อต้องการ เน้น ว่า “บางสิงเป็นความจริง”

โดยเฉพาะ “ถ้าเป็นสิ่ง ‘ที่น่าแปลกใจ หรือ ไม่คาดคิด’” เช่น

      Allthe characters in the novel actually existed.’

      ‘Some people think that Dave isbad-tempered, but he is actually very kind.’

ยังสามารถใช้ “actuallyเมื่อกล่าวถึง

บางสิ่ง “ที่น่าแปลกใจอย่างมาก” โดยจัดวาง“ actually” นําหน้า

ส่วนน่าแปลกใจ” ของสิ่งที่กําลังกล่าวถึงเช่น

      ‘He actually began to cry.’

      ‘The value of oil has actually been falling in the last twoyears.’

สามารถใช้ “actually

เมื่อต้องการ แก้ไข “สิ่งทีบางคนพูดถึง”เช่น

      ‘Mr. Hooper is a schoolteacher.’

     ‘A university lecturer, actually.’

 ถ้าบางคน เสนอแนะบางสิ่ง และ คุณ ต้องการ เสนอแนะ สิ่งอื่นที่แตกต่าง

สามารถใช้ว่า “Actually,I’d rather …หรือ

Actually, I’d prefer to ….

      ‘Shall we go out for dinner?’ –

     ‘Actually, I’d rather stay in tonight.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้actually” เมื่อต้องการ กล่าวว่า

      “บางสิง ‘is happening now’”

ให้ใช้ แทนด้วยวลี “at present

     “at the moment” หรือ “right now” เช่น

     “He’s in a meeting at the moment.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)