<เล่าสู่กันฟัง>คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 222 ปี ฯ

        28/11/2562  คณะครู กศน.อำเภอพล  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรำบวงสรวงฯฉลองครบ 222ปี เมืองขอนแก่น  งานไหมนานาชาติและประเพณีผูกเส้ียว ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น  ประกอบด้วย  1.  นางสุกัญญา  คนล่ำ  ครูอาสาสมัครฯ  2.นางนิตยา  วิชัยเนาว์  ครูอาสาสมัครฯ  3. นางพิศมัย  คำแก้ว  ครู กศน.ต.เมืองพล  3. นางณัฐนิธิ  อักษรวิทย์  ครู กศน.ต.โนนข่า  4. นางสาวพิมพา  ปัสสา  ครู กศน.ต.หัวทุ่ง  5. นางสาวกรธิดา  สงจันทร์ ครู กศน.ต.(ทต.เมืองเมืองพล) 5. นางรัชนีกร  วัยยุวัฒน์  ครู ศรช.กศน.ต.หัวทุ่ง 6. นางศศิธร  หวังมะโน  ครู ศรช.กศน.ต.เก่างิ้ว  7. นางวังไพร  โนนทะคำจันทร์ ครู ศรช.กศน.ต.หนองแวงนางเบ้า 8.นางสาวกาญจนา  เจือจารย์  ครู ศรช.กศน.ต.โคกสง่า 9. นางอิศรานันท์  ทิพย์แสง  ครู ศรช.กศน.ต.หนองมะเขือ

http://khonkaen.nfe.go.th/t_no...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)