<เล่าสู่กันฟัง> กศน.อำเภอพล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรำบวงสรวงฯฉลองครบ 222ปี เมืองขอนแก่น งานไหมนานาชาติและประเพณีผูกเสี้ยว

28/11/2562 คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรำบวงสรวงฯฉลองครบ 222ปี เมืองขอนแก่น งานไหมนานาชาติและประเพณีผูกเส้ียว ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย 1. นางสุกัญญา คนล่ำ ครูอาสาสมัครฯ 2.นางนิตยา วิชัยเนาว์ ครูอาสาสมัครฯ 3. นางพิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ต.เมืองพล 3. นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า 4. นางสาวพิมพา ปัสสา ครู กศน.ต.หัวทุ่ง 5. นางสาวกรธิดา สงจันทร์ ครู กศน.ต.(ทต.เมืองเมืองพล) 5. นางรัชนีกร วัยยุวัฒน์ ครู ศรช.กศน.ต.หัวทุ่ง 6. นางศศิธร หวังมะโน ครู ศรช.กศน.ต.เก่างิ้ว 7. นางวังไพร โนนทะคำจันทร์ ครู ศรช.กศน.ต.หนองแวงนางเบ้า 8.นางสาวกาญจนา เจือจารย์ ครู ศรช.กศน.ต.โคกสง่า 9. นางอิศรานันท์ ทิพย์แสง ครู ศรช.กศน.ต.หนองมะเขือhttp://khonkaen.nfe.go.th/t_nonka/index.php?name=news1&file=readnews&id=298

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)