ข่าวดีในปี 2550    ที่ส่งสัญญานมาจากนักจัดการความรู้สายปฏิบัติ    ซึ่งมีทั้ง  การจัดการความรู้แบ่งตามพื้นที่  และการจัดการความรู้ที่แบ่งตามประเด็น

เท่าที่  สคส.  จับคลื่นสัญญานได้ขณะนี้   ก้อเห็นจะมี

มหกรรม KM นครศรีธรรมราช    คาดว่า มิถุนายน 50

มหกรรม KM อิสาน     วันเวลายังไม่แน่

มหกรรม KM เบาหวาน   คาดว่า  กรกฎาคม 50

มหกรรม KM การศึกษาพื้นฐาน   ประมาณกลางปี 50

ทั้งหมดนี้  ภาคีเจ้าของเรื่อง  เขาชงขึ้นมาเอง  และ organize เองทั้งหมดนะครับ   รวมไปถึงรับผิดชอบงบประมาณทั้งหมดเองด้วย

สคส.  เลยมีไอเดียเสนอ    ใช้วิธีการเตรียมงานแบบ KM ไปด้วยในตัว   แต่ไม่แน่ใจนะครับว่า  เจ้าของงานแต่ละที่ แต่ละแห่งจะเห็นอย่างไรบ้าง     คือว่า  จะชวนทำ  BAR : Before Action Review  

แต่การทำ BAR ของใครของมัน   คิดว่าน่าจะจัดกันเองแน่ๆ     แต่ที่ สคส. จะชวนทำนั้น    เป็นการ share  ร่วมกันของคณะทำงานแต่ละมหกรรม    ซึ่งคิดว่าน่าจะเสริมแรงกันได้มากขึ้น   แม้บริบทจะต่างกันก็ตาม    

 

อีกประเด็นหนึ่งที่   อาจารย์หมอวิจารณ์  ฝากมาเสนอ ก้อคือ   ควรจะมีเพื่อนบ้าน (บ้าง)  มาประชันในงานด้วย    เช่น   งานนครศรีฯ แต่มีจังหวัดอื่นมาประชันด้วย,   งานเบาหวาน  ก็มี CoP โรคเรื้อรังอื่นมาประชันสร้างสีสรรด้วย,  งานอิสาน  ก็มีภาคอื่นมาร่วมแจม,   หรืองานการศึกษาพื้นฐาน   ก็เชิญกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้ร่วมในโครงการมาตั้งแต่ต้น  แต่มีผลงานน่าสนใจ  เชิญเขาเข้ามา ลปรร. ด้วย

ไม่ทราบว่าภาคีเจ้าของเรื่อง   หรือท่านที่สนใจคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ?