ในการสัมภาษณ์มอบทุนวิจัยฯ มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลุ้นมากทีเดียวนะครับ ว่าคณะกรรมการจะถามอะไร แล้วเราจะตอบอะไรดี ซึ่งผมก็ฝึกฝนคำตอบไว้อย่างดี แต่พอจริงๆ แล้วก็ค่อนข้างเกร็งในการตอบครับ เพราะบรรยากาศเหมือนจะเครียดๆ (ผมซีเรียสไปเองหรือเป่าก็ไม่รู้) ซึ่งในวัน พุธ ที่ 13 ธ.ค 2549 ก็เป็นวันที่คณะกรรมการ QA ต้องประชุมกันผมก็เป็นกรรมการชุดนี้ด้วยก็เลยต้องไปเข้าประชุม แต่ในใจก็คิดถึงแต่เรื่องวิจัยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ทำงานวิจัยอย่างจริงๆ จังๆ พอประชุมกันไปได้สักพัก คณะกรรมการวิจัยก็เรียกตัวผมมาสัมภาษณ์ซึ่งภายในห้องก็มีคุณสิริภัสณ์ (พี่ก้อย) อ.ศุภวิทู และดร.วันวิสาข์ ซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ ซึ่งผมรู้สึกอุ่นใจมากที่เจออ.ศุภวิทู ซึ่งอ.ได้ให้เกียรติเป็นอ.ที่ปรึกษาผม ซึ่งคณะกรรมการก็เริ่มถามคำถามไปเรื่อยๆ และก็มีการแก้ไขโครงร่างวิจัยผมตามความเหมาะสมและสมควร ซึ่งในการตอบคำถามผมค่อนข้างโชคดีที่อ.ศุภวิทูเป็นอ.ที่ปรึกษาในโครงการของผมจึงสามารถตอบคำถามท่านคณะกรรมการท่านอื่น ได้อย่างชัดเจนทำให้โครงการวิจัยของผมผ่านไปขั้นแรกครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับ เพิ่งรู้นะครับว่าเค้าพิจารณาขอทุนวิจัยกันอย่างไร ก็จะนำมาพัฒนาในคราวต่อไปสำหรับงานวิจัยในปีงบประมาณหน้าครับ