ถ้าพูดถึงการศึกษาในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการศึกษาของไทยเราได้ลดน้อยถอยลงมากประเทศเพื่อนบ้านยังจะพัฒนาไปเร็วกว่าไทยเรามากเด็กไทยทุกวันไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ น้อยมากที่จะสนใจในการเรียน