GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คลังรับมือ กยศ. ใช้เงินมหาศาล อีก 2 ปี 5 แสนล.

คลังรับมือ กยศ. ใช้เงินมหาศาล อีก 2 ปี 5 แสนล.
คลังดิ้นหาทางบริการเงินกองทุน กยศ.-กรอ. ที่ ครม.ให้รวมเข้าด้วยกันเหตุจำนวนเงินพุ่งจาก  2.02 แสนล้านบาท เป็น 5.12 แสนล้าน ในปี’52 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แก้ไขเงื่อนไขกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้รวมเข้ากับกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  พร้อมทั้งได้แก้ไขมติ ครม. เมื่อเดือนเมษายน 2547 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายอาชีวศึกษา สามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. เพื่อเป็นค่าครองชีพได้ โดยเฉพาะเด็ก อาชีวศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน   ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษาแรกของปี 2550 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งในเรื่องการบริหารจัดการเงินและงบประมาณที่จะต้องนำมาใช้ เพราะเท่าที่มีการประมวลภาพการใช้เงินนั้นพบว่า ในปี 2550 นั้น จะใช้เงินรวม 2.02 แสนล้านบาท   แต่ในปี 2552 ความต้องการใช้เงินของกองทุนจะเพิ่มเป็น 5.12 แสนล้านบาท จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์การชำระคืนใหม่ และการบริการเงินกองทุนให้รัดกุม  เราได้แจ้งกับรัฐบาลไปแล้วว่าถ้าจัดการไม่ดีจะเกิดปัญหาทางการคลังตามมาในอนาคตแน่แหล่งข่าวกล่าว

โพสต์ทูเดย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67128
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)