วันนี้ขอเสนอคำร้องเรียนของข้าราชการเกี่ยวกับสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ อยากขอให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ช่วยอธิบายให้รายละเอียด และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนด้วยคำร้องเรียนดังกล่าวระบุว่า ผู้ร้องเป็นข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ เมื่อเจ็บป่วยได้เข้ารับการรักษา  ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งเป็นประจำ โดยไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาเนื่องจากมีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษา เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมอีก และได้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาเช่นเดิม ถัดมาอีกสองสัปดาห์ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งเดิมอีกครั้ง และพบว่าถูกตัดสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษา จึงรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่าเหตุใดจึงถูกตัดสิทธิ ทั้ง ๆ ที่เป็นข้าราชการ     ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ช่วย ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผู้ร้องมีสิทธิซ้ำซ้อน คือสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาและสิทธิประกันสังคม เรื่องนี้ผู้ร้องบอกว่ามีสิทธิของประกันสังคม เนื่องจากไปรับทำงานชั่วคราวให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งตอนเข้าทำงานได้ชี้แจงกับบริษัทว่าใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาของราชการ เพราะมีความคุ้มครองนี้อยู่ ไม่ต้องสมัครขอความคุ้มครองจากที่อื่นอีก แต่ทางบริษัทแจ้งว่าต้องทำตามกฎหมาย จึงตัดใจสมัครและคิดว่าเป็นการช่วยทำบุญให้รัฐ  ด้วยเหตุนี้ทางกรมบัญชีกลางจึงตัดสิทธิ  ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องไม่เคยรับรู้นโยบายนี้เลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ยังชี้แจงให้ฟังอีกว่า ทางกรมบัญชีกลางเพิ่งจะตัดสิทธิ มีข้าราชการประมาณสองพันกว่ารายโดนตัดสิทธินี้เนื่องจากเหตุดังกล่าว     ตอนนี้คาดว่ามีข้าราชการจำนวนมากที่ถูกตัดสิทธิ แต่ยังไม่ทราบ เนื่องจากมิได้เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือเข้าไปตรวจ สอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ต่อไปข้าราชการกลุ่มนี้เมื่อไปรักษาพยาบาลต้องจ่ายเงินค่ารักษาเอง และไม่สามารถนำกลับไปเบิกจากต้นสังกัดได้ ถ้าต้องการได้ส่วนลดค่ารักษาต้องไปใช้ประกันสังคม ซึ่งไม่เคยใช้เลย และโรงพยาบาลที่รักษาประจำ  ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลประกันสังคมด้วย  หลังจากกลับจากโรงพยาบาล ผู้ร้องได้สอบถามเพื่อน ๆ ข้าราชการถึงเรื่องนี้ ปรากฏว่าไม่มีใครทราบ ทุกคนรีบเข้าไปตรวจสอบสิทธิของตน และพบว่าถูกตัดสิทธิเช่นกัน ทุกคนอยู่ในสภาวะตกใจ และสงสัยว่ามีกฎหมายหรือข้อกำหนดนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่แจ้งให้ทราบขณะนี้เพื่อน ๆ ข้าราชการที่ประสบปัญหานี้ได้พากันลาออกจากบริษัทเอกชนที่ตนรับทำงานชั่วคราวอยู่ เพื่อหวังว่าจะได้ออกจากประกันสังคม ไม่เกิดสิทธิซ้ำซ้อน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการคืนมาในทันที เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดไทยรัฐ (คอลัมน์มุมข้าราชการ)