การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน

วันนี้จะไปทำกิจกรรมที่มอแต่ปวดหัวเป็นไข้เลยพิมเล่มโครงการล่างๆไว้ก่อนที่หอไข้กินอย่างหนักว่าจะไห้คนที่บ้านมารับไม่ไหวจริงๆป่วยทั้งเดือน แต่จะรีบทำเล่มโครงการไห้เสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)