การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดี/10/ต.ค./2562)

สวัสดีค่ะ คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาว สิรามล เตชะเพิ่มผล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่10สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 06.00-6.30น. ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัว

 7.45น. เดินทางไปเซ็นชื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

9.00-11.30น. ดิฉันได้พี่เขาเขียนเกี่ยวการรับซื้อขยะของหมู่ที่9พอเขียนเสร็จแล้วก็ให้พี่เขาดูว่าถูกต้องไหมแล้วก็ถ่ายเอกสารให้พี่เขาแล้วก็เอาแฟ้มขึ้นไปห้องนายกแล้วก็ไปเอาใบเอาไปส่วนกลางไปให้พี่เขาแล้วก็เอาขึ้นไปห้องนายกแล้วก็ลงไปพิมพ์งานให้พี่เขาแล้วก็เอาแฟ้มไปห้องรองปลัดแล้วก็ถ่ายเอกสารให้พี่เขาหลังจากนั้นก็พักกินข้าว

 12.00น. ดิฉัน ได้กินเส้นหมี่ผัดซีอิ้ว 1 จาน ร้านเจ้รัตน์  อร่อยมาก

13.00-16.30น. พอกินข้าวเสร็จก็กลับมาทำทำงานต่อ ช่วยพี่เขาหาเอกสารแล้วก็ขึ้นไปเอาแฟ้มจากห้องนายกลงมาให้พี่ปลาธุรการแล้วก็เขียนงานให้พี่เขาแล้วก็ไปห้องสมุดเพื่อที่จะไปเช็คหนังสือว่าครบไหมแล้วก็เอาไปให้พี่เขาดูว่าครบหมดทุกอย่างแล้วก็ช่วยพี่เขาปริ้นงานแล้วก็มาใส่แฟ้มแล้วก็เอาใส่ตู้แล้วก็ถ่ายเอกสารให้พี่เขาแล้วรวบรวมเอกสารไปให้พี่เขาหลังจากนั้นก็รอเซ็นชื่อกลับ

วันที่หกสิบสามผ่านไป กับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม พบใหม่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)