การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว วันที่ 9 ต.ค. 2562

สวัสดีครับ วันนี้จะมาเบ่าประสบการณ์การฝึกงานในวันนี้ ผมก็มาช่วยจัดห้องประชุม เพราะวันนี้มีประชุมเรื่องการเเข่งกีฬา ร.ร. ผมก็คอยเฝ้าโต๊ะ ถ้ามีใครมาประชุมก็ให้เขามาเซ็นชื่อก่อน ผมก็เฝ้าจนถึงเกือบเที่ยง ประชุมเสร็จก็เก็บของในห้องประชุม หลังจากนั้นผมก็มีช่วยพี่ที่อบต. ทำเอกสารเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการ เมื่อทำเสร็จผมก็ขออนุญาติพี่เลี้ยงกลับก่อนเพราะที่มหาลัยมีกิจกรรมแปรรูปขบวนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่ ร.10 ผมก็ได้เดินทางกลับมหาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)