ฝึกงานวันที่10/10/62

สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆสาขาพัฒนาชุมชนคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านที่เครพทุกท่านผมนายสินพลเทียมทรัพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที10/10/62นะะคับได้ออกจากบ้านของผมเวลา6.10น.และได้ไปรวมตัวหาเพื่อนที่อยู่บ้านลำเหยเพื่อไปพร้อมกันในกลุ่มในเวลา7.10น.และได้กินข้าวที่บ้านเพื่อนพอกินเสร็จจนถึงเวลาได้เวลาออกจากบ้านเพื่อนที่อยู่ลำเหยมุ่งสู่ที่ฝึกงานจนถึงที่ฝึกงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยในเวลา8.02น.ในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมในวันทีา10ตุลาคมพ.ศ.

2562

พอถึงก็ได้เข้าไปเช็คชื่อพร้อมๆกับเพื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยและได้สวัสดีๆพี่ๆพอสวัสดีเสร็จได้ได้ออกมาข้างหลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยบางคนเพื่อนๆยังไม่ได้กินข้าวที่หอพักมาก็ได้มากินที่องค์กรส่วนตำบลลำเหยก็ได้กวาดพื้นพวกใบไม้และเช็ดโต๊ะเพื่อกินข้าววันนี้และพอกินเสร็จก็ได้ไปและได้เข้ามาและได้แยกย้ายกับเพื่อนประจำตำแหน่งส่วนผมนายสินพลเทียมทรัพย์อยู่กองคลังก็เข้ามาในห้องประจำที่รอพี่ๆเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ค่อยเปิดคอมพิวเตอร์ของโต๊ะเราก็ได้มีงานมาเพิ่มคือสำเนาการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยใช่รายชื่อเดิมที่เคยไ่ล่ดูพิมพ์เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนเจ้าของหรือโอนหรือให้อีกคนให้พิมพ์ไว้ด้านหลังชื่อของแต่ละคน

12.00-13.00 น. ได้ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมเพื่อนเพื่อไปกินข้าวพร้อมกันและเพื่อนๆได้เริ่มสั่งข้าวกันส่วนผมเอาก๋วยเตี๋ยวมาจากที่บ้านได้กินที่ที่ข้างหลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยจนช่วงเวลา

13.00-16.30น. ได้เข้ามาเปิดคอมพิวเตอร์และได้นั่งสักพักได้ช่วยพวกพี่ถ่ายเอกสารเอกสารที่ได้รัมอบหมายและได้จัดเรียงเอกสารพัสดุ

16.50นพาเพื่อนๆไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวเข้าหอตอนเย็นและได้เดินทางกลบบ้านถึงเวลา18.03น.

ขอบคุณผู้ที่เข้ามาอ่านที่เครพทุกท่านวันนี้กระผมเล่าประสบการณ์ฝึกงานวันที่10/10/62ไว้แค่นี้ก่อนนะคับไว้วันพรุ่งนี้จะมาติดตามผมกันต่อไปนะคับ.สวัสดีคับ

ภาพประกอบวันนี้นะคับ.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)