การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดี/10/ต.ค./2562)

          สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอังษิมา อารีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่หกสิบห้าของการฝึกประสบการณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

            เวลา 08.30 น.เดินทางออกจากหอพักมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อเดินทางมาถึงก็รอรับมอบหมายงานจากพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่ว่าในวันนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่มีการเดินทางออกไปทำธุระนอกสถานที่บางท่านต้องเดินทางไปประชุมที่อื่นในช่วงเช้านี้ดิฉันและเพื่อนๆจึงรอรับงานจากพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่ได้รับมอบหมายงานใดๆ ดิฉันจึงดำเนินการปฎิบัติงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย คือการจัดทำการเก็บเรียบเรียงข้อมูลในส่วนของโครงสรร้างองค์กรเพื่อที่จะนำมาจัดเก็บไว้เพื่อทำการรวมเป็นเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้น ซึ่งดิฉันก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิมพ์ข้อมูลต่างๆโดยจัดทำในโปแกรม Microsoft Word พร้อมกับจัดแทรกรูปแบบตารางลงไปด้วยและก็ยังมีการนำข้อมูลไฟล์รูปภาพแผนที่ในโปรแกรม QGIS ของเมื่อวานนี้ที่ได้ทำการปรึกษาและจัดทำโดย นายนราวิชญ์ จูวงส์ ที่ทำเสร็จสิ้นแล้วนั้นมาทำการดึงข้อมูลลงมาใส่ในโปรแกรม Microsoft Word เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในอีกส่วนหนึ่งของรูปเล่มรายงาน

ภาพการจัดพิมพ์ข้อมูล

              เวลา 12.00-16.30 น. หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็รอรับมอบหมายงานจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ เวลาต่อมาไม่นานก็ได้รับมอบหมายงานอย่างที่รองานที่ได้รับคือการทำความสะอาดห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ดิฉันและเพื่อนๆก็ช่วยกันทำความสะอาดกันคนละไม้ละมือ มีการกวาดพื้นและปั่นฝุ่นบริเวณโดยรอบห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงโดยมีนางสาวนิริยา เชื้อแถวและนายกิตติคุณ สว่างศรี เป็นคนทำความสะอาดในส่วนนั้น ส่วนหน้าที่ของดิฉันที่ดำเนินการปฏิบัติคือการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะด้านนอกห้องประชุมโดยทำความสะอ่านในส่วนตรงนี้กับนางสาวชลธิชา คเชนชร ก็ช่วยกันทำความสะอาดจนเสร็จสิ้น สาเหตุที่ต้องทำความสะอาดห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพการเช็ดทำความสะอาดฝุ่นบริเวณห้องประชุมสภาฯ

ภาพการกวาดพื้น

ภาพการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้บริเวณด้านนอกห้องประชุม

             วันที่หกสิบห้าผ่านไปกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันนี้ได้แบ่งงานกันทำภายในกลุ่มแล้วก็มีการทำความสะอาดห้องประชุมก็ไม่ได้รับมอบหมายงานใดๆต่อ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)