การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพฤหัสบดี/10/ต.ค./2562)

สวัสดีค่ะ คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนิริยา เชื้อแถว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่หกสิบห้าของการฝึกประสบการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่10 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

เวลา 07.50 น. เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงเพื่อดำเนินการฝึกวิชาชีพต่อ ในวันนี้หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้เดินมาทางมาถึงยัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ซึ่งดิฉันก็มาถึงก่อนค่ะและเจอพวกพี่ๆก็กล่าวคำทักทายด้วยคำว่า สวัสดีค่ะ

เช้าวันนี้ดิฉันไม่ได้รับหน้าที่อะไรค่ะ   

ในบ่ายวันนี้เวลาโดยประมาณ 13:30น.ดิฉันและเพื่อนๆอีกสี่คนก็คือ นายกิตติคุณ สว่างศรี นายนราวิชญ์ จูวงส์ นางสาวอังษิมา อารีย์ นางสาวชลธิชา คเชณชร และตัวดิฉันเอง ได้ไปทำความสะอาดที่ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนคลองนกกระทุงเพื่อในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมเรื่องลูกน้องค่ะ

วันที่หกสิบห้าผ่านไปกับการฝึกประสบการณ์ของหน่วยที่3 ที่ได้มาบันทึกครั้งนี้ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ๆในการบันทึกครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและยังมีความก้าวหน้าที่ดีในการบันทึกนี้ดิฉันมีความสุขอย่างยิ่งที่นำความรู้ที่ได้มาในแต่ละวันนั้นเอามาลงในโกทูโนค่ะ สิ่งที่ข้าเจ้าทำผิดพลาดไปในครั้งนี้ข้าเจ้าขอ  อภัยใว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)