การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นาย ตะวัน พายงูเหลือม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง

วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ วัน พฤหัสบดี ที่  10 ตุลาคม 2562

วันนี้ช่วงเช้าพี่ที่ อบต. ได้นำเอกสารมาให้กลุ่มพวกกระผมเขียนครับ

ช่วงบ่าย กลุ่มของกระผมได้ไปจัดสถานที่ เพื่อจัด อบรมของ อบต. หนองปากโลงครับ

เวลา 16:30 น. กระผมก็ได้เดินทางกลับหอพักครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)