กิจกรรมนันทนาการ  หรือ เกม ของลูกเสือเนตรนารีในวันนี้  เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  การทำงานร่วมกัน  น้ำหนึ่งใจเดียวกัน  กิจกรรมใดๆ  จะสำเร็จลงได้ด้วยสามัคคี

ในภาพเป็นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สังเกต  พบว่า  ทีมที่นักเรียนตัวเล็กๆ  จะชนะทุกครั้งไป

อยากกลับไปเด็กอีกจัง