วันนี้อ.วิจิตรหมอบหมายงานให้ถอดเทปเรื่องการเกิดรุ้ง โดยเป็นเทปมินิดีวี เปิดกับเครื่องเล่นเทปมินิดีวี  โดยเป็นการแกะคำบรรยายออกมา 

หลังจากถอดเทปเสร็จแล้ว  อ.วิจิตรได้ให้นำเทป ยูเมติก มาวิ่งเทป  การวิ่งเทปการนำเทปมา รีไวด์(rew)และฟอรเวิร์ด(f few)หลายๆรอบ เพื่อเวลานำเทปมาใช้ แถบบันทึกของเทปจะได้ไม่ติดกันและไม่เกิดปัญหาเวลาใช้งานจริง