Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะเห็นความสำคัญของการควบคุมอาหาร เพื่อป้องกัน หรือควบคุมน้ำหนักมาแล้วไม่มากก็น้อย

<p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">อาจารย์โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันทำการศึกษาความหนาแน่นของมวลกระดูกสันหลัง และกระดูกสะโพก(ต้นขาท่อนบน)ในผู้ใหญ่ที่ลดความอ้วนด้วยวิธีต่างๆ 48 คน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ผลการศึกษาพบว่า การลดความอ้วนด้วยการควบคุมอาหารอย่างเดียวมีส่วนทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">อาจารย์ท่านสันนิษฐานว่า การลดความอ้วนโดยการควบคุมอาหารอย่างเดียวน่าจะทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">เมื่อมวลกล้ามเนื้อลดลง… แรงดึงของกล้ามเนื้อมีแนวโน้มจะลดลง ทำให้แรงกดบนกระดูกลดลงไปด้วย</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">กระดูกคนเราเป็นอวัยวะที่มีชีวิต มีการหักขนาดจิ๋ว (คล้ายๆ แก้วร้าว) จากแรงกด เช่น การรับน้ำหนักร่างกาย ฯลฯ และมีการสร้างกระดูกขึ้นใหม่ทุกวัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">อาจารย์แพทย์กระดูกและข้อท่านหนึ่งบอกว่า เหล็กแข็งกว่ากระดูก แต่เหล็กที่ดามกระดูกหักง่ายกว่ากระดูก</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">เมื่อเรานำเหล็กมาดามกระดูกไว้ และมีการรับน้ำหนัก เช่น การยืน การเดิน ฯลฯ… มันจะมีรอยร้าวขนาดจิ๋ว (microfractures) เกิดขึ้นทุกวัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">กระดูกคนเรามีชีวิต (และอาจจะมีชีวา…) ทำให้มีการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนร้าว </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">นอกจากนั้นถ้ามีแรงกด เช่น แรงดึงกล้ามเนื้อ แรงกดจากการออกกำลัง ฯลฯ ยังสร้างกระดูกใหม่เสริมเข้าไปได้อีก</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">เหล็กแข็งก็จริง ทว่า… เหล็กดามกระดูกไม่มีชีวิต เมื่อใช้ไปนานๆ… ถ้าไม่นำออกอาจจะหักได้ เพราะมันซ่อมแซมตัวเองไม่เป็น</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">อาจารย์โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันท่านแนะนำว่า การลดความอ้วน หรือควบคุมน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารอย่างเดียว… อาจจะไม่ดีกับกระดูก</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"> </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">การเสียมวลกระดูกไปทำให้เสี่ยงต่อโรคกระดูกโปร่งบาง และกระดูกหักเพิ่มขึ้น ทางที่ดีกว่าคือ ให้ออกกำลังเสริมกระดูกร่วมไปด้วย</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">วิธีออกกำลังเสริมกระดูกทำได้ไม่ยากเลย ให้ออกกำลังที่มีการรับน้ำหนัก หรือแรงกดต่อกระดูก เช่น เดิน วิ่ง ยกน้ำหนัก ฯลฯ</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ทุกวันนี้เรามักจะดื่มน้ำจากขวดพลาสติก… เพียงเดินไปเดินมา ยกขวดใส่น้ำไปด้วย แกว่งแขนไปมา… เพื่อให้แขนแข็งแรง และมีแรงกดต่อกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นในระหว่างการออกกำลัง</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ถ้าจะให้ดีกว่านั้น… ควรกินพืชผักให้มากขึ้น ลดเนื้อลง และเสริมแร่ธาตุ เช่น กินผัก ดื่มนมไม่มีไขมัน กินปลาตัวเล็กตัวน้อย(ได้แร่ธาตุจากกระดูกปลา) ฯลฯ</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">อย่าดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์… เพราะแอลกอฮอล์มีพิษต่อเซลล์สร้างกระดูก นอกจากนั้นคนเรามักจะกินมากเวลามึน หรือเมา… เลยอ้วนเลย</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">เพียงเท่านี้… หุ่นก็ดี และกระดูกก็แข็งแรงได้ในคราวเดียวกัน</p><p>    ดาวน์โหลดฟรี...                               </p>

  • เชิญดาวน์โหลดแฟ้ม (MSword) ฟรีที่นี่...
  • "สูตรลดความอ้วนฟรี (สูตรคุณสุภา)" พัฒนาสูตรโดยคุณสุภา เกียรติก้องแก้ว
  • [ Click - คลิก - Click ]
  • เชิญดาวน์โหลด "สูตรลดความอ้วนฟรี" สูตรจากเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  • [ Click - คลิก - Click ]

    รวมบทความ "ลดความอ้วน"...            

    แหล่งที่มา:               

</span><ul>

  • ขอขอบพระคุณ > thank 'Reuters' > Hours of daily exercise cuts bowel cancer risk. > [ Click - Click ] > December 11, 2006.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ > ปรับปรุงแก้ไข > 24 เมษายน 2550.
  • </ul><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt"> เชิญอ่าน “บ้านสาระ” > http://gotoknow.org/blog/talk2u </div></li></ul>