สักครั้ง...จากใจถึงเธอ

 1. ขอบคุณพ่อแม่ ที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามา คอยสั่งสอน ดูแลเรามา
 2. ขอบคุณครูอาจารย์ ที่คอยสั่งสอน ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางที่ถูก ที่ควร
 3. ขอบคุณปู่ย่า ที่ทำให้พ่อเราเกิดมา คอยสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี
 4. ขอบคุณตายาย ที่ทำให้แม่เราเกิดมา คอยสั่งสอนให้เป็นคนดี
 5. ขอบคุณญาติพี่น้อง ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 6. ขอบคุณเพื่อน ที่คอยร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกัน
 7. ขอบคุณต้นไม้ ที่ให้ความร่มเย็น และให้ความสดชื่น
 8. ขอบคุณพระอาจารย์ ที่คอยให้ข้อคิด ให้คำสั่งสอนที่ดี ให้กำลังใจให้กับเรา
 9. ขอบคุณคนดี ที่ทำให้คนในสังคมรักกัน และทำให้สังคมน่าอยู่
 10. ขอบคุณคติสอนใจ จากบุคคลตัวอย่าง ที่ทำให้เรามีแนวคิดในการดำเนินชีวิต
 11. ขอบคุณบ้าน ที่ทำให้เรามีที่อยู่อาศัย 
 12. ขอบคุณยา ที่ทำให้เรามียารักษาโรค
 13. ขอบคุณคนบริจาคเลือด ที่ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการเลือดได้มีใช้
 14. ขอบคุณคนเก็บขยะ ที่คอยเสียสละ เก็บขยะ รักษาความสะอาดให้กับเรา
 15. ขอบคุณแม่บ้าน ที่คอยกวาดบ้าน ถูบ้าน ทำกับข้าวให้กิน
 16. ขอบคุณชาวนา ที่หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ที่ปลูกข้าวให้เรากิน
 17. ขอบคุณกฎหมาย ที่รักษาความยุติธรรมให้กับบ้านเมือง
 18. ขอบคุณคนดิน ที่ไม่ทำให้ดินเสื่อมเสีย
 19. ขอบคุณคนรักน้ำ ที่ช่วยกันประหยัดน้ำ ดูแลรักษาต้นน้ำ
 20. ขอบคุณวัด ที่เป็นที่ปฎิบัติธรรม สร้างความดีงามให้กับเรา
 21. ขอบคุณสนามกีฬา ที่ทำให้เรามีที่สำหรับออกกำลังกาย เล่นกีฬา
 22. ขอบคุณคนสอนขับรถ ที่ทำให้เราขับรถเป็นเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรา
 23. ขอบคุณนาฬิกา ที่คอยบอกเวลา
 24. ขอบคุณเสื้อผ้า ที่มีให้เราได้ใช้แต่งกาย
 25. ขอบคุณคนทำบุญ ที่มีน้ำใจ สร้างบุญกุศลให้กับผู้อื่น
 26. ขอบคุณช่างไฟ ที่คอยซ่อมไฟ ดูแลเรื่องไฟฟ้าให้กับเรา
 27. ขอบคุณหนังสือ ที่เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้กับเรา
 28. ขอบคุณอุปสรรค ที่ทำให้เราสู้ชีวิต มีความพยายามขึ้น
 29. ขอบคุณกาลเวลา ที่ทำให้เราผ่านเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่าง
 30. ขอบคุณตำรวจ ที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือประชาชน
 31. ขอบคุณคอมพิวเตอร์ ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับเรา
 32. ขอบคุณธรรมชาติ ที่ทำให้เรามีอากาศที่สดใส น่าอยู่
 33. ขอบคุณแม่น้ำ ที่มีน้ำให้ใช้ มีกุ้ง หอย ปู ปลา ให้เรากิน
 34. ขอบคุณคุณหมอ ที่คอยรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
 35. ขอบคุณโอกาส ที่ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
 36. ขอบคุณรอยยิ้ม ที่ทำให้เรามีความรู้สึกดี มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้ม
 37. ขอบคุณศาสนา ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเรา
 38. ขอบคุณสถานศึกษา ที่ทำให้เราได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง
 39. ขอบคุณหน่วยกู้ภัย ที่คอยช่วยเหลือผู้คน
 40. ขอบคุณคนสวน ที่ปลูกพืชผักให้เรากิน
 41. ขอบคุณผักผลไม้ ที่ทำให้เรามีของอร่อยกิน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 42. ขอบคุณรองเท้าคู่แรก ที่ช่วยในการฝึกเดิน โดยไม่เจ็บเท้า
 43. ขอบคุณน้ำตา ที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเวลาทุกข์ ทำให้เราได้ระบายออกมาเป็นน้ำตา
 44. ขอบคุณ Facebook ที่ทำให้เรามีความสะดวกสบาย มีเพื่อน ได้ติดตามข่าวสาร ได้สื่อสารกันอย่างสะดวกสบาย
 45. ขอบคุณ LINE ที่เป็นการเพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร ติดตามข้อมูลข่าวสาร และการแชร์ข้อมูล
 46. ขอบคุณคนสร้างรถสูบส้วม ที่ทำให้เราไม่ต้องทำห้องน้ำใหม่ หรือแก้ปัญหาส้วมเต็มเอง
 47. ขอบคุณข่าวสาร จะทำให้เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ เท่าทันโลกปัจจุบัน
 48. ขอบคุณโทรศัพท์ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในการดำรงชีวิต
 49. ขอบคุณภูเขา ที่มีวิวธรรมชาติที่งดงาม ให้เราได้เห็นและได้สัมผัส
 50. ขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยว ที่ทำให้เรามีที่เที่ยว มีที่พักผ่อน
 51. ขอบคุณป่าไม้ ที่ดูแลรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์
 52. ขอบคุณผู้อาสาดับไฟป่า ที่ทำให้ไฟไม่ไหม้ป่า ทำให้ลดควันไฟลง
 53. ขอบคุณการ์ตูน ที่ทำให้เรามีความสุขเมื่อได้ดู
 54. ขอบคุณนักร้อง ที่ทำให้เรามีเพลงให้ฟัง 
 55. ขอบคุณนักแสดง ที่ทำให้เราได้ดูการแสดงสนุก ๆ ไว้ดูยามว่าง
 56. ขอบคุณเกมส์ ที่ทำให้เราเพลิดเพลิน สนุกกับการเล่นเกมส์ และยังได้คลายเครียดด้วย
 57. ขอบคุณเครื่องบิน ที่ทำให้เราสะดวกในการเดินทาง เดินทางได้รวดเร็ว
 58. ขอบคุณโทรทัศน์ ที่มีอะไรให้รับชมมากมาย
 59. ขอบคุณหมอตำแย ที่ช่วยทำคลอดให้กับแม่เรา ทำให้เราได้เกิดมาดูโลก
 60. ขอบคุณเข็มทิศ ที่ทำให้เรารู้จักทิศทาง 
 61. ขอบคุณพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับเรา
 62. ขอบคุณกาแฟ ที่ทำให้กินแล้วไม่ง่วงเวลาทำงาน
 63. ขอบคุณหัวหน้าชุมชน ที่ดูแลคนในชุมชนอย่างดี
 64. ขอบคุณเพื่อนจากภาคใต้ ที่มีน้ำใจส่งทุเรียนมาให้กิน
 65. ขอบคุณชาวต่างชาติ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน
 66. ขอบคุณกำลังใจ ที่เวลาเราท้อ เราเหนื่อย แต่มีคนรอบข้างคอยให้กำลังใจ
 67. ขอบคุณแม่ค้า ที่คอยขายของกิน ของใช้ให้เรา
 68. ขอบคุณมูลนิธิเด็กกำพร้า ที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าให้เขาได้มีชีวิตที่สดใส
 69. ขอบคุณคนมีน้ำใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 70. ขอบคุณนักเขียน ที่ทำให้เราได้มีหนังสืออ่าน เพิ่มความรู้ให้กับตัวเรา
 71. ขอบคุณคนกินเจ ที่ทำให้ไม่ต้องกินสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจ
 72. ขอบคุณแม่ครัว ที่ทำกับข้าวให้กิน 
 73. ขอบคุณภาษาไทย ที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
 74. ขอบคุณบรรพบุรุษ ที่เคยเสียสละมาเพื่อประเทศชาติ
 75. ขอบคุณคนดูถูก ทำให้เรามีแรงสู้เพื่อเอาชนะการที่เขาดูถูกเรา
 76. ขอบคุณเพลงชาติไทย ที่ทำให้เรารู้คุณแผ่นดิน ระลึกถึงแผ่นดินเกิดของเรา
 77. ขอบคุณฤดูกาล ที่ทำให้มีทั้งฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน
 78. ขอบคุณดวงอาทิตย์ ที่ให้แสงสว่างกับโลกของเรา
 79. ขอบคุณโลก ที่ทำให้เรามีที่อยู่ ที่กิน ที่อาศัย
 80. ขอบคุณสายลม ที่เวลาพัดผ่านเราทำให้เราเย็นสบาย
 81. ขอบคุณสายฝน ที่ทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
 82. ขอบคุณห้องสมุด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราได้อ่านหนังสือ และมีหนังสือที่หลากหลาย
 83. ขอบคุณคนที่ให้โอกาสเรา ทีทำให้เราได้พัฒนาตนเอง ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง
 84. ขอบคุณคนชม ที่ทำให้เรารู้สึกดี
 85. ขอบคุณความสุข ที่ทำให้มีชีวิตน่าอยู่ สดใส รักในความสุข
 86. ขอบคุณถนน ที่ทำให้เรามีทางเดิน ทางไป สร้างความสะดวกในการเดินทาง
 87. ขอบคุณป้ายบอกทาง ที่ทำให้เราไม่หลงทาง
 88. ขอบคุณน้ำตก ที่ทำให้รู้สึกสดชื่นเมื่อได้เห็นน้ำตก 
 89. ขอบคุณคนใจบุญ ที่สร้างบุญกุศล ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น
 90. ขอบคุณครูดอย ที่อาสาสมัครอยู่บนดอยสอนนักเรียนบนดอย
 91. ขอบคุณไฟจราจร ที่บอกสัญญาณไฟในการขับรถ ในการเดินเท้า
 92. ขอบคุณเพื่อนสนิท ที่สามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่อง คอยรับฟัง คอยช่วยเหลือกัน
 93. ขอบคุณสมุดดินสอ ที่ทำให้เราอ่านออก เขียนได้
 94. ขอบคุณประสบการณ์ ที่เคยผ่านมาในชีวิต ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม
 95. ขอบคุณท้องฟ้า ที่ทำให้เวลามองขึ้นไปแล้วทำให้รู้สึกดี
 96. ขอบคุณที่ดิน ที่ทำให้เรามีกิน สามารถปลูกข้าว ปลูกผักกินได้
 97. ขอบคุณแหล่งกำเนิด ที่ทำให้มีวิถีชีวิตที่น่าอยู่ และทำให้สุขกายสบายใจ
 98. ขอบคุณทุ่งบัวตอง ที่สร้างรายได้ให้กับคนอำเภอขุนยวมและคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 99. ขอบคุณคนที่เดินจากชีวิตเรา ที่สอนเราให้รู้จักมองคนในแง่มุนต่าง ๆ
 100. ขอบคุณตัวเอง ที่ไม่เคยคิดทำบาปกับใคร ยึดมั่นในการทำความดี เคารพและให้เกียรติผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกนักศึกษาครู ... นางสาวทับทิม เมฆสีสวยความเห็น (70)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ “ทับทิม” ที่ยังใจสู้อยู่ ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์Ongkuleemarn ที่มาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม

คำขอบคุณที่คุณเขียนขึ้นมาขอชื่นชมในสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม เมฆสีสวย

ดิฉันชื่นชมงานเขียนของคุณมากค่ะ และขอเป็นกำลังให้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณเขียนของคุณ เเละจะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม เมฆสีสวย

ดิฉันชื่นชมงานเขียนของคุณมากค่ะ และขอเป็นกำลังให้นะคะ สู้ ๆ ค่ะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม เมฆสีสวย

ขอชื่นชมในบทความที่คุณได้เขียนขอบคุณในทุก ๆ กรณี และขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม เมฆสีสวย ดิฉันขอชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียน และขอให้กำลังใจในการเขียนบันทึกต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย ชื่นชมในความตั้งใจของคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม เมฆสีสวยเรื่องราวในบันทึกของคุณดีมากๆ เป็นกำลังใจให้นะคะ และขอบคุณค่ะที่ทำให้ได้อ่านเรื่องราวดีๆนี้

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม

ดิฉันชอบนะคะกับงานเขียนเเรกของคุณบทนี้ เป็นกำลังใจให้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย

ดิฉันขอชื่นชมบทความที่คุณได้เขียน เป็นบบทความที่ดีมาก ขอเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนเรื่องราวดีๆอีกต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวยดิฉันขอชื่นชมบทความแรกของคุณในความตั้งใจ ดิฉันชอบบทความของคุณ ขอเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย ดิฉันขอชื่นชมในเรื่องราวที่คุณได้บรรยายลงไป ดิฉันขอติดตามผลงานของคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอเป็นกำลังให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย

จากเรื่องราวที่คุณได้กล่าวออกมา ดิฉันขอชื่นชมในความคิดของคุณ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ในการเขียนเรื่องราวต่อไปของคุณนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย

จากบทความเรื่องราวที่คุณได้เขียนในบันทึกนี้ ขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ ๆ ต่อไปนะคะ และชื่นชมกับเรื่องราวของคุณที่แชร์ ให้ได้อ่านค่ะ <3

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย เป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณทับทิม เมฆสีสวย

เป็นกำลังให้ครับ สู้ ๆ ต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย

ขอชื่นชมคุณในการเขียนบทความขอบคุณนี้ และขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม ดิฉันชื่นชมในบทความนี้ และขอให้กำลังใจให้คุณสู้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ วณีพร ฐิติกาญมณี มาก ๆ ค่ะ ที่ได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุชาสินี มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณศิรินภา เครือทอง มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ พิมพ์วิไล จอมวงศ์ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ จันทนา ศักดิ์ทองคำ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ มนัสพร ปกปักเสรี มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ Ramphrey มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ นวลนภา ขจรเกียรติวนาลี มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุรีย์รัตน์ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ จันทร์วลัย ไพรนิมิตรกุล มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ มะลิวัลย์ โปรดปราณนาม มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ Maeying มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ กมลชนก เลิศใจสวรรค์ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ นางสาว สมฤทัย เตฺิ๊กทอน มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ นิสาพร เฉลิมเกียรติมณี มาก ๆ ค่ะ ที่เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ เทวัญ เจริญชัยโอฬาร มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชมและได้มาให้กำลังใจในบันทึกนี้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุดาพร มงคลวาท มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชม และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ลักษมี มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชม และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม

ขอชื่นชมในผลงานของคุณ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคุณ เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ ขอเป็นกำลังใจให้คุณในการเขียนต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม

ดิฉันขอชื่นชมและชื่นชอบผลงานที่คุณเขียนน่าอ่านและน่าสนใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย ดิฉันชอบในงานเขียนของคุณมากค่ะ น่าอ่านขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวย

ดิฉันอ่านงานเขียนของคุณแล้วชื่นชอบในงานเขียนของคุณมาก ขอเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ อินทิรา มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชม และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ วันวิสา สุดแดนไพร มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชม และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ศิลป์ศุภา คีรีเบญจกุล มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชม และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ มะลิวัลย์ ไพรพิชิต มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชอบในบันทึกของเรา และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ ทับทิม ดิฉันชอบในบทความของคุณมากแสดงถึงความตั้งใจเป็นบทความที่ดีขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวยดิฉันรู้สึกประทับใจในบทความที่คุณเขียนเป็นอย่างมากขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณจุฑารัตน์ คงยศไพบูลย์ มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชอบในบันทึกของเรา และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ อรวี ชูเกียรติดงดอย มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชอบในบันทึกของเรา และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม บันทึกของคุณน่าอ่านมากนะคะ ดิฉันแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ และขอบคุณมากนะคะสำหรับบันทึกดีๆนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม จากที่ได้อ่านบทความของคุณ ดิฉันชื่นชอบในบทความของคุณมาก และขอเป็นกำลังใจในการเขียนบทความของคุณต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิมดิฉันชอบมาก ในงานเขียนบันทึก ขอบคุณ ของคุณ คุณตั้งใจเขียนได้ดีมาก ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม เมฆสีสวยฉันชื่นชมบทความ100สิ่งของคุณ สู้ต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ มนทกานต์ เดชไพรพนา มาก ๆ ค่ะ ที่ได้มาชื่นชมและให้กำลังใจในบันทึกนี้

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ จิตสุดา จิตสง่าไพศาล มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชอบในบันทึกของเรา และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ยัสมิน พงษ์เทอดศักดิ์ มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชอบในบันทึกของเรา และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ณัฐนิตร ภมรภัคคีภูมิ มาก ๆ ค่ะ ที่มาชื่นชอบในบันทึกของเรา และ เป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้นะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิมชื่นชมในบันทึก ขอบคุณ ของคุณมากเลยค่ะ เป็นกำลังใให้นะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณทับทิม

เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ สู้ๆ ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ ทับทิม ผมขอชื่นชมในการเขียนของคุณ และขอให้กำลังใจให้คุณด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุภารัตน์ สิทธิ์คงถาวร มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ฐาปณี มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้ อย่าลืมติดตามบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุรกานต์ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดี คุณ ทับทิม เมฆสีสวย

ผมชื่นชมการเขียนของคุณ และขอเป็นกำลังให้สำหรับงานเขียนครั้งต่อไปนะครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม

จากที่ได้อ่านบทความของคุณแล้วดิฉันชื่นชอบในบทความที่คุณได้ถ่ายทอดออกมา ซึ่งได้ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตมากมายดิฉันขอเป็นกำลังใจในการเขียนบทความดีๆต่อไปนะคะ

ขอบมากคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ นาย ธีระพล ผดุงธรรมเลิศ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณไอรีณ กอนแก้ว มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึกครั้งนี้

ขอบมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ ทับทิม

ดิฉันชื่นชอบในบทความของคุณ ขอให้คุณมีกำลังใจในการเขียนบทความต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณประกายดาว ดวงคำ มาก ๆ ค่ะ ที่ชื่นชม และเป็นกำลังให้ในการบันทึก

ขอบมากค่ะ