ขอบคุณทุกวินาที

หญิงแม่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอบคุณทุกวินาที ที่ทำให้ตัวเองมีค่า

 1. ขอบคุณพ่อแม่ ที่ทำให้เราได้เกิดมาได้มีชีวิตมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ 
 2. ขอบครอบครัว ที่คอยร่วมทุกข์ ร่วมสุข คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    
 3. ขอบคุณครูอาจารย์ ที่คอยอบรมสั่นสอนคอยให้ความรู้ทำให้เราอ่านได้เขียนได้
 4. ขอบคุณเพื่อน ที่่คอยอยู่กับเราคอยอยู่ข้างๆ
 5. ขอบคุณเวลา ที่ทำให้เรารู้จักรักษาเวลาเห็นคุณค่าของเวลา
 6. ขอบคุณเฟสบุค ที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรอีกหลายๆอย่าและได้มารู้จักกับคนอีกหลายๆคน
 7. ขอบคุณโชคชะตา ที่ทำให้เราได้มาพบกันได้มารู้จักกัน
 8. ขอบคุณความผิดพลาด ที่่สอนให้เรารู้จักความผิดพลาดในตัวเองและคอยเตือนตัวเราอยู่เสมอ
 9. ขอบคุณโอกาส ที่คอยให้โอกาสอยู่เสมอ
 10. ขอบคุณกับข้าว ที่ทำให้้เราเติบโตจนถึงทุกวันนี้และมี่ชีวิตมีลมหายใจ
 11. ขอบคุณบ้าน  ที่ทำให้เรามีที่ซุกหัวนอนมีที่อยู่อาศัย
 12. ขอบคุณปากา ที่ทำให้เราได้เขียน
 13. ขอบคุณแผ่นดิน ที่ทำให้เราได้ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้
 14. ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้า ที่ทำให้เรามีกินมีใช้
 15. ขอบคุณนำ้ ที่ทำให้เราได้อุปโภคบริโภคใช้
 16. ขอบคุณชาวไร่ชาวนา ที่ทำให้เราได้มีข้าวกิน
 17. ขอบคุณรองเท้า ที่ทำให้เราได้ใส่เพื่อไม่ให้เท้าของเราเจ็บ
 18. ขอบคุณโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น
 19. ขอบคุณคนที่ดูถูก ที่ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น
 20. ขอบคุณโรงเรียน ที่ทำให้เราได้เรียนหนังสือได้มีการศึกษา
 21. ขอบคุณรอยยิ้ม ที่ทำให้เรามีความสุขมีความจริงใจต่อกัน
 22. ขอบคุณพระพุทศาสนา ที่ทำให้เรามีสติปัญญาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมที่ดีงาม
 23. ขอบคุณคนทุกคน ที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้มารู้จักกัน
 24. ขอบคุณหมอและพยาบาล ที่เวลาเจ็บไข้ไม่สบายคอยรักษาคอยช่วยเหลือ
 25. ขอบคุณทหาร ที่คอยเสียสละเพื่อชาติและประชาชน
 26. ขอบคุณตำรวจ ที่คอยรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชน
 27. ขอบคุณเสื้อผ้า ที่ทำให้เราได้ใส่ได้ปกปิดร่างกายและิให้ความอบอุ่น
 28. ขอบคุณผ้าห่ม ที่ทำให้เราได้ห่มทำให้ร่างกายเราอบอุ่น
 29. ขอบคุณควายที่บ้าน ที่เราเลี้ยงที่บ้านได้ขายและเเป็นค่าเทอมให้กับเรา
 30. ขอบคุณวัวที่บ้าน ที่เป็นส่วนหนึ่งแบ่งเบาในการหาค่าเทอมและค่าเล่าเรียน
 31. ขอบคุณสมุด ที่ทำให้เราได้ฝึกเขียนหนังสือตัวเลข
 32. ขอบคุณหนังสือ ที่ทำให้เราได้อ่านตัวหนังสือทำให้เราอ่านได้
 33. ขอบคุณเก้าอี้ ที่ทำให้เราได้นั่งเรียนหนังสือ
 34. ขอบคุณสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ที่ทำให้เราได้สร้างบ้านเรือนอาคารต่างๆและเิเป็นที่อยู่อาศัย
 35. ขอบคุณแปรงสีฟันและยาสีฟัน ที่ทำให้เรามีฟันที่สะอาดไม่มีกลิ่นปากมีลมหายใจที่สดชื่น
 36. ขอบคุณสบู่ครีมมอาบนำ้ ที่ทำให้เราได้ชำระล้างร่างกายของเราให้สะอาดมีชีวิตชีวาที่สดชื่น
 37. ขอบคุณพระอาทิตย์ ที่ทำให้เราได้มีแสงสว่างมีบรรยากาศที่ดีที่สดใส
 38. ขอบคุณตัวเอง ที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้อดทนกับเรื่องราวต่างๆและผ่านเรื่องราวต่างๆได้ถึงทุกวันนี้
 39. ขอบคุณลมหายใจ ที่ทำให้เราได้หายใจได้มีชีวิตได้ยืนอยู่บนโลกนี้
 40. ขอบคุณร่างกายที่ครบสามสิบสอง ที่ทำให้เราเกิดมาครบเกิดมาเป็นคนหมือนคนปกติ
 41. ขอบคุณความกลัว ที่ทำให้เรากล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆมากขึ้น
 42. ขอบคุณครีมทาผิว ที่ทำให้ผิวเราไม่แห้งและทำให้ผิวเราหอมสดชื่น
 43. ขอบคุณครีมทาหน้า ที่ช่วยปกปิดเรื่องสิวบนใบหน้าทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น
 44. ขอบคุณดิน ที่ทำให้เรามีที่อยู่อาศัยและได้ปลูกพืชผักต่างๆ
 45. ขอบคุณท้องฟ้า ที่ทำให้เรามี่ชีวิตที่สดใสมีอากาศที่ดี
 46. ขอบคุณพืชผักต่างๆ ที่ให้วิตามินในร่างกายกับเรา
 47. ขอบคุณนม ที่ทำให้ร่างกายเราเติบโตและสูง
 48. ขอบคุณยาสระผม ที่ทำให้ผมมีความสะอาด หอมไม่มี่รังแค
 49. ขอบคุณพัดลม ที่ทำให้เราหายร้อน
 50. ขอบคุณกระจก ที่ทำให้เราได้ส่องใบหน้าของตนเอง
 51. ขอบคุณที่ขีดคิ้ว ที่ทำให้เราได้ขีดคิ้วทำให้เราได้มีคิ้วเหมือนคนอื่น
 52. ขอบคุณนาฬิกา ที่ทำให้เรารู้จักเวลา
 53. ขอบคุณยา ที่สามารถรักษาทุกโรคให้หายได้
 54. ขอบคุณยาม ที่ดูแลความปลอดภัย
 55. ขอบคุณกล้องวงจรปิด ที่สามารถจับคนร้ายได้
 56. ขอบคุณดวงตา ที่ทำให้เรามองเห็น
 57. ขอบคุณรถเมอเตอร์ไซต ที่ทำให้เราไม่ต้องเดิน
 58. ขอบคุณทีวี ที่ทำให้เราได้ดูข่าวสารต่างๆ
 59. ขอบคุณร่ม ที่ทำให้เราไม่เปียกฝนช่วยกันแดดกันฝน
 60. ขอบคุณครีมกันแดด ที่ทำให้ผิวไม่ดำไม่หมองคลำ้
 61. ขอบคุณนำ้ฝน ที่ทำให้ชาวนาได้มีใช้ได้ปลูข้าว
 62. ขอบคุณกรรไกรตัดเล็บ ที่ทำให้เล็บไม่สกปรกดูมีความสะอาด
 63. ขอบคุณเตารีด ที่ทำให้ผ้าดูเรียบน่าใส่
 64. ขอบคุณเครื่องเป่าผม ที่ทำให้ผมแห้งเร็วไม่ต้องรอนานประหยัดเวลาอีกด้วย
 65. ขอบคุณกระเป่า ที่ทำให้เราได้ใส่ของเก็บของ
 66. ขอบคุณแป้ง ที่ทำให้ใบหน้าขาวขึ้นและไม่มัน
 67. ขอบคุณแฟนเก่า ที่ทำให้เราได้เจอกับคนใหม่คนที่พร้อมจะดูแลและสร้างอนาคตไปด้วยกัน
 68. ขอบคุณไก่ ที่ปลูกเราทุกๆเช้า
 69. ขอบคุณอีเมล ที่ทำให้เราส่งงานได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
 70. ขอบคุณแป้นพิมพ์ ที่ทำให้เราสามารถพิมพ์งานได้
 71. ขอบคุณวัด ที่เป็นสถานที่สงบ
 72. ขอบคุณถุงเท้า ที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
 73. ขอบคุณนำ้หอม ที่ทำให้ร่างกายหอมสดชื่นตลอดยาวนาน
 74. ขอบคุณเครื่องซักผ้า ที่ทำให้เราไม่ต้องซักผ้าด้วยมือ
 75. ขอบคุณปลา ที่ทำให้เรากินแล้วฉลาดขึ้นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
 76. ขอบคุณสถานที่ต่างๆ ที่ทำให้เราได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่น
 77. ขอบคุณไฟฟ้า ที่ทำให้เรามีแสงสว่างได้มีไฟใช้
 78. ขอบคุณทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้เราได้มีกินมีใช้
 79. ขอบคุณกระปุกออมสิน ที่ทำให้เรามีเงินเก็บได้หลายบาท
 80. ขอบคุณหู ที่ทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆ
 81. ขอบคุณแฟ้บ ที่ทำให้ผ้าสะอาด
 82. ขอบคุณไม้กวาด ที่ทำให้บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ไม่มีเศษขยะ
 83. ขอบคุณหมวกกันน็อก ที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่รักษาความปลอดภัย
 84. ของคุณโรงพยาบาล ที่ช่วยให้คนเจ็บคนป่วยได้นอนพักรักษาตัว
 85. ขอบคุณลิปทาปาก ที่ทำให้ปากไม่แห้งดูมีสีสันที่สดใส
 86. ขอบคุณขวดนำ้ ที่ทำให้เก็บนำ้ใว้ใช้นานๆได้
 87. ขอบคุณที่หนิบผม ที่ทำให้ผมไม่ฟูทำให้ผมดูตรงและมีชีวิตชีวา
 88. ขอบคุณหมา ที่คอยเฝ้าบ้านให้
 89. ขอบคุณพรหมลิขิต ที่ทำให้เราได้มาพบกันได้มาเจอกัน
 90. ชขอบคุณไม้ถูพื้น ที่ทำให้บ้านสะอาด
 91. ขอบคุณแปรงซักผ้า ที่ทำให้ผ้าสะอาด
 92. ขอบคุณหวี ที่ทำให้ผมไม่ฟูผมตรงหวีง่าย
 93. ขอบคุณกล้องถ่ายรูป ที่ทำให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้
 94. ขอบคุณแม่บ้าน ที่คอยเช็ดคอยทำความสะอาดบ้านเรือนให้
 95. ขอบคุณแอร์ ที่ทำให้เราไม่ร้อนอากาศเย็น
 96. ขอบคุณเตียงนอน ที่ทำให้เราได้นอนหลับสบาย
 97. ขอบคุณตู้เย็น ที่ทำให้เราได้แช่ของทำให้ของไม่เสียไม่เน่า
 98. ขอบคุณอุปสรรค์ต่างๆ ที่สอนให้เราเข้มแข็ง
 99. ขอบคุณมีด ที่ทำให้เราใช้ตัดใช้ซอยสิ่งต่างได้
 100. ขอบคุณนำ้ยาปรับผ้านุ่ม ที่ทำให้เสื้อผ้าหอม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกนักศึกษาครู...นางสาว สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าความเห็น (72)

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียน และขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณเขียน “ขอบคุณ “ และขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ผมชื่นชมในสิ่งที่คุณเขียน และขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ฉันชื่นชอบเเละชื่นชมในงานเขียนของคุณ เเละเป็นกำลังใจในการเขียนเรื่องต่อ ๆ ไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สุชาสินี …

ครูแอบเห็นข้อ 70 พิมพ์ตัวอักษรตกไป 1 ตัว

แก้ไขด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

เราชื่นชอบในงานเขียนของคุณ เเละจะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณongkuleemarn ที่ให้คำแนะนำ

ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณ เเละจะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ดิฉันชื่นชมงานเขียนของคุณมากค่ะ และขอเป็นกำลังให้นะคะ สู้ ๆ ค่ะ

ขอบมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ดิฉันชื่นชมในบทความที่คุณได้เขียนขอบคุณ และขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ มนัสพร ปกปักเสรี ที่ได้เข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าดิฉันชื่นชมในการเขียนบทความของคุณ มันดีมากๆเลย และขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมคุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าในการเขียนบันทึกครั้งนี้นะคะ ทำให้รู้สึกดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ชื่นชอบบันทึกคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ขอชื่นชมในบทความของคุณที่ได้เขียนออกมาให้เราได้อ่าน ดิฉันขอเป็นกำลังใจในการเขียนเรื่องราวต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า บันทึกของคุณน่าสนใจมาก เป็นกำลังใจให้เขียนบันทึกต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าดิฉันชื่นชมในการเขียนบทความของท่าน ในบทความของท่านอ่านเข้าใจง่าย และให้ข้อคิดดีมาก ขอชื่นชม จากใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าดิฉันชื่นชมในการเขียนบทความของท่าน ในบทความของท่านอ่านเข้าใจง่าย และให้ข้อคิดดีมาก ขอชื่นชม จากใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ข้อความของคุณให้ข้อคิดดีมากครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ดิฉันชื่นชมในบทความนี้ และขอให้กำลังใจให้คุณสู้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สมฤทัย เติ๊กทอน ที่ได้เข้ามาชื่นชมงานบันทึกของดิฉันและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุดาพร มงคลวาท ที่ได้เข้ามาอ่านข้อความของดิฉันและให้กำลังใจดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ เทวัญ เจริญชัยโอฬาร ที่เข้ามาให้กำลังใจในการบันทึกงานของดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณลักษมี ที่เข้าให้กำลังใจและชื่นชมงานเขียนของดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ นิสาพร เฉลิมเกียรติมณี ที่ชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ กมลชนก เลิศใจสวรรค์ ที่ได้เข้ามาอ่านงานบันทึกของดิฉันและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณนวลนภา ขจรเกียรติวนาลี ที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉันและมาให้กำลังใจในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ธีระพง ผดุงธรรมเลิศ ที่ได้เข้ามาอ่านงานของดิฉันและชื่นชมดิฉันและมาให้กำลังนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ สุรีย์รัตน์ ที่ชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลลังใจในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ทับทิม เมฆสีสวย ที่เข้ามาชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ศิรินภา เครืองทอง ที่ชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลังนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ พิมพ์วิไล จอมวงศ์ ที่ชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลังนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ จันทนา ศักดิ์ทองคำ ที่ชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลังดิฉันในการเขียนงานต่อนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณจันทร์วลัย ไพรนิมิตกุล ที่ได้เข้ามาอ่างานบันทึกของดิฉันและชื่นชมดิฉันและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ Ramphrey ที่ชื่นชมงานเขียนของดิฉันและให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ขอชื่นชมในผลงานการเขียนของคุณ น่าสนใจ และของเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าดิฉันขอชื่นชมในงานการเขียนของคุณที่มีให้อ่านและน่าสนใจขอเป็นกำลังใจให้ในการเขียนต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า ดิฉันชื่นชมในบทความงานเขียนของคุณนะคะ ทั้งน่าสนใจและน่าอ่านมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าเรื่องราวที่คุณเขียนนั้น เป็นสิ่งที่อ่านแล้วน่าประทับใจมากนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณเขียนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า ฉันขอชื่นชมงานเขียนของคุณเป็นคำขอบคุณที่น่าอ่านมากค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปนะค่ะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า ดิฉันชอบในงานเขียนของคุณมาก ขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ จุฑารัตน์ คงยศไพบูลย์ ที่คุณชื่นชอบงานของดิฉันและเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ จุฑารัตน์ คงยศไพบูลย์ ที่คุณชื่นชอบงานของดิฉันและเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ อรวี ชูเกียรติดงดอย ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ Maeying ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ศิลป์ศุภา คีรีเบญจกุล ที่คุณชื่นชอบงานของดิฉันและเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ วันวิสา สุดแดนไพร ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ อินทิรา ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินี

จากที่ได้อ่านบทความของคุณแล้วดิฉันชื่นชอบในบทความที่คุณได้ถ่ายทอดออกมา ซึ่งได้ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตมากมายดิฉันขอเป็นกำลังใจในการเขียนบทความดีๆต่อไปนะคะ

ขอบมากคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินีดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณนะคะ และขอให้กำลังสำหรับงานเขียนต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี จากที่ได้อ่านบทความของคุณ ดิฉันชื่นชอบในบทความของคุณมาก และขอเป็นกำลังใจในการเขียนบทความของคุณต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้าฉันชื่นชอบในบันทึก ขอบคุณ ของคุณ เเละจะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ดิฉันชื่นชอบในบทความของคุณ น่าอ่านน่าสนใจ ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คุณต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาฐชัยฤทธิ์กล้า บทความของคุณสื่อความหมายได้ดีมากค่ะ น่าสนใจมาก เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ณัฐนิตร ภมรภัคคีภูมิ ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ มะลิวัลย์ ไพรพิชิต ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ยาสมิน พงษ์เทอดศักดิ์ ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ จิตสุดา จิตสง่าไพศาล ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ มลฑกานต์ เดชไพรพนา ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ไอรีณ กอนแก้ว ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ขอชื่นชมในบทความที่คุณเขียนขอบคุณ คุณทำให้รู้ว่าทุกวินาทีมีค่า ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ มะลิวัลย์ โปรดปราณนาม ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี

คำขอบคุณที่คุณเขียนขึ้นมาขอชื่นชมในสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุชาสินีชื่นชมในบทความของคุณมากเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ วณีพร ฐิติกาญมณี ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ สุภารัตน์ สิทธิคงถาวร ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินี ชาญชัยฤทธิ์กล้า

ดิฉันชื่นชมในการเขียนของคุณ และเป็นกำลังให้ในการเขียนต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ สุชาสินีดิฉันชื่นชอบในบทความของคุณ ขอให้คุณมีกำลังใจในการเขียนบทความต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณสุชาสินี ผมได้อ่านบทความที่คุณพิมพ์แล้วผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับ ขอให้คุณเขียนบทความแบบนี้ต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ฐาปณี ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ ประกายดาว ดวงคำ ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ สุรกานต์ ที่คุณชื่นชมงานของดิฉันและมาเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการเขียนงานนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ