นาทาลี้

นาทาลี้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอกการประถมศึกษา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee59927038
สมาชิกเลขที่223930
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อณัฐนิตร ภมรภัคคีภูมิ ชื่อเล่นชื่อเมย์ อายุ 21 ปี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ชั้นปีที่ 4 ความฝั่นฝันของครอบครัวดิฉันคือการที่อยากให้ลูกรับราชการครู เป็นความฝันของพ่อและแม่ และที่ดิฉันเลือกมาเรียนทางครูเพราะดิฉันรักในการสอน อยากเป็นครูที่มีแคชต่นักเรียนรัก ดิฉันคิดว่าการเป็นครูหรืออาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่สำคัญในอาชีพหนึ่ง เพราะครูต้องให้ความรู้แก่เด็ก ไม่ใช่แค่การเรียนการสอน แต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตในประจำวันอีกด้วย ทั้งนี้ตลอดการเรียนการสอนที่ผ่านมาทำให้ดิฉันรู้และเข้าใจในการเป็นครูว่าไม่ได้ง่ายและไม่ได้ยากมากเกินกว่าความสามารถของเรา