ชูกำลัง

เอกการประถมศึกษา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Usernamee59927021
สมาชิกเลขที่223952
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อฐาปณี พงษ์โชคธนา
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 สาขาการประถมศึกษา

ที่ดิฉันเรียนครูเพราะคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่สามารถสั่งสอนเด็กสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กได้ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านทั้งจากตัวเราเองและการสังเกตเด็กๆ ทั่วไปเด็กๆจะฟังครูจะเชื่อคำพูดของครูมากกว่าพ่อแม่ เด็กทุกคนเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์หากเราเป็นครูที่ดีก็จะสั่งสอนอบรมมอบสิ่งดีๆให้กับเด็ก ผ้าขาวที่บริสุทธิ์ก็เป็นผ้าสีที่ดีได้เช่นกัน


พลังของการคิด ความคิดเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราก็เหมือนกับเราได้เห็นก่อนล่วงหน้าในสิ่งที่กำลังจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเรา การคิดถึงบ่อยๆ การจินตนาการซ้ำ ๆ การตอกย้ำสม่ำเสมอคือการสร้างความสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดแรงดึงดูด เราส่งพลังแบบไหนออกไปเราก็จะได้พลังงานแบบนั้นกลับมา ฉะนั้นการคิดบวกก็จะเจอแต่พลังงานชีวิตด้านบวกทำให้เรามีความสุข และในการคิดบวกหรือการมองโลกในแง่ดีนั้นไม่ใช่การมองโลกแค่ด้านเดียว ไม่ใช่การเลือกมองแต่แง่งามของชีวิต ไม่ใช่การคิดว่า ความทุกข์ไม่มีอยู่จริง การมองโลกในแง่ดีคือความเข้าใจ เข้าใจว่าโลกมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ เข้าใจว่า ทุกอย่างเข้ามาแล้วผ่านไป คือการมองเห็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด คือการไม่หมดหวัง