เตรียมซ้อมพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ (27 มิถุนายน 2562)

วันนี้ตอนเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนโรงเรียนสันป่าสักวิทยา และคุณครูเตรียมความพร้อมซ้อมพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ แม้ว่าแดดจะร้อนแค่ไหน แต่นักเรียนก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างดี

นักศึกษาครูช่วยกันติดเส้นการเดินสวนสนามบริเวณสนามหน้าเสาธง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัณณิตา วงค์คม (ภาคเรียนที่ 1/2562)ความเห็น (0)