อรรถการ สัตยพาณิชย์


อาจารย์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Username
arttakarn.s
สมาชิกเลขที่
219543
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

วิถีแห่งโชคชะตานำพาชีวิตสู่การมีสัมมาอาชีพในวันนี้ได้ ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ ทั้งภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ขอบพระคุณคุณพิชัย ศิริจันทนันท์ บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร BrandAge ที่ได้ให้โอกาสทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชน ตั้งแต่หนังสือพิมพ์คู่แข่ง จวบจนกระทั่งให้เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร S+M และได้มาทำนิตยสาร BrandAge Essential ในฐานะบรรณาธิการ ซึ่งทั้งสองฉบับเป็นนิตยสารทางการตลาด การสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ นับเป็นวิชาชีพที่สามารถนำมาใช้สอนหนังสือให้แก่ลูกศิษย์ได้ และขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้โอกาสได้ทำหน้าที่คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 สมัย รวมทั้งขอบคุณประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้โอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท