อานันท์ ปันยารชุน : “ผมอยากให้ประวัติศาสตร์ลืมผม”

คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกา คนยุโรป คนอังกฤษ ทุกแห่งก็มีความเบื่อหน่ายต่อระบอบปัจจุบัน คนระบอบประชาธิปไตยก็เบื่อประชาธิปไตย คนในประเทศคอมมิวนิสต์เองก็เบื่อกับระบอบคอมมิวนิสต์ ความเบื่อหน่ายหมายถึงว่า เขาเห็นว่ารัฐบาลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือระบอบคอมมิวนิสต์ ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนชั้นล่างได้

อานันท์ ปันยารชุน : “ ผมอยากให้ประวัติศาสตร์ลืมผม

อ่านได้ที่ https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce120/

วิจารณ์ พานิช

๑๒ มิ.ย. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

ไม่ควรลืมนะคะ เพราะท่านมีคุณูปการกับประเทศไทยค่ะ