พลิกฟื้นคืนทุน สายน้ำแห่งชีวิต คนไชยมนตรี

เขาหลวง

ยออดเขาหลวงสูงเสียดฟ้า ทมึนยืนหยัดอย่างทรนง เป็นป่าต้นน้ำ. ที่ก่อเกิดสายน้ำ. ธรรมชาติหล่อเลี้ยงผู้คนชาวนครผ่านหลายหมู่บ้านตำบลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอปากพะนัง.......นักสื่อสารชุมชน. คนขับเคลื่อนงานอาสา. มาฝึกงานการสื่อสาร กับทีมงานไทยพีบีเอส ทีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

รองผอ.พอช.ภาคใต้ คุณสามารถ. สุขบรรจง ชี้แจงโครงการ

หลังจากฝึกเรียนรู้ทฤฎี  1  วัน ก็เปิดโอกาสให้ลงพื้นที่ปฎิบัติการ. นำผลงานมาเสนอแลกเปลี่ยนกัน....กลุ่มพัทลุงชับชึกคิดโจทย์เลือกพื้นที่ลงปฎิบัติการที่ตำบลไชยมนตรี

http://www.thaitambon.com/tamb...

การทำฝายมีชีวิตที่บ้านนาป่า. หมู่่ที่1 ตำบลไชยมนตรี..ทีมพัทลุงชับชึกเป็นกองเลขาคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง.  มี ล้อม. ภา. บัง ต่างมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย

พัทลุงชับชึก

ณ.ที่ทำการ“เครือข่าย ปกป้อง ดิน น้ำ ป่า นคร-พัทลุง....วีรชัย. กาญจนไชย คณะทำงานปกป้องดินน้ำป่านครพัทลุง. ได้การต้อนรับแนะนำเล่าเรื่องเมืองไชยมนตรี. ผ่านภาพวาดแผนที่ทำมือ. เส้นทางสายน้ำต้นน้ำเขาหลวงถึงปลายน้ำอำเภอปากพะนังลงสู่ทะเลอ่าวไทยกับประเด็นใหม่โครงการ9570ล้านการขุด ขุดลองคลอง5สายระทาง 37กิโลเมตร. กว้าง 114 เมตร ลึก 6 เมตรเริ่มจากตำบลไชยมนตรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนคร ที่เป็นความกังวลห่วงของชาวไชยมนตรี. ณ วันนี้....ชึ่งวีรชัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนคนไชยมนตรีและไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ต้องแก้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านจะลดผลกระทบที่มีการร่วมมือกัน เมืองอยู่ได้ชุมชนอยู่ดี อย่างแท้จริงการระบายน้ำนั้น. 100 รู่ท่อ. ก็ไม่เท่า 1รูท๋อง(ทุ่ง)....(วีรชัย กาญจนไชย)......เมื่อได้ระบฟังบรรยายสรุปข้อมูลตำบลแล้ว.  ทีมพัทลุงชับชึกก็ลงพื้นที่หมู่ 1 สัมภาษณ์หญิงแกร่งนักสู้สร้างฝายคุณป้าปราณี. การเวก. บ้านนาป่า. .......ยังมีต่อ

ราชภัฎ11มิย62

....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย (Thai Agriculturist Association) ส.ช.ก.ท.ความเห็น (2)

-สวัสดีครับ-ตามมาเยี่ยมยาม-สบายดีนะขอรับ..

น่าสนใจ