การพัฒนาสถานศึกษาสายอาชีวะ

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้เขียน รู้สึกพลอยยินดี กับวิธีการจัดการปัญหาด้านการศึกษาของประเทศว่าที่มหาอำนาจใหม่ ประเด็น การใช้เด็กเรียนเข้าร่วมศึกษากับเด็กช่างกล มีการจัดโครงการฯ เพื่อหาสาเหตุอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษารายบุคคล ภายใต้ การเน้นย้ำของอาจารย์ว่า “ทุกคนมีคุณค่า และความสามารถ ไม่จำเป็นต้องทำคะแนนสอบได้ดี แต่ต้องมีหวังของตน มีเป้าหมายชีวิต” เหล่านี้ เพื่อยกระดับ และพัฒนาสถานศึกษาสายอาชีวะ ที่ถูกมองว่า เกรดต่ำกว่า มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จาก ศิษย์เก่า ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน และให้ความช่วยเหลือตามความสามารถ

           ในยุคเทคโนโลยี เช่นปัจจุบัน มีช่องทางหลากหลาย ในการร่วมขบคิดประเด็นที่ใช่ ที่สำคัญ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ทักษะความสามารถส่วนบุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้ทักษะการจัดการความรู้ความเห็น (0)