บทกวี : ชีวิตกวี

...

ชีวิตกวี มีลำเค็ญ เป็นลำบาก

เพราะวิบาก ตัวตน แต่หนหลัง

ส่วนบทกลอน นั้นยังคง ทรงพลัง

ทั้งอดีต ทั้งปัจจุบัน นิรันดร

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)