ภาษาผู้ไท........เล่าวว

เล่าวว  เป็นคำนามหมายถึงพื้นที่ที่เคยเป็นป่าแล้วถูกถางแล้วเผาเพื่อทำการเพาะปลูกพืชไร่ผ่านมาสามปีขึ้นไปโดยปีแรกผู้ไทเรียกไฮ้เม่อปีที่สองเรียกไฮ้หล๋กปีที่สามไฮ้ลื้ม ปีที่สี่จะไม่ปลูกอะไรปล่อยให้พืชอื่นขึ้นและเรียกว่าเล่าววซึ่งมักจะมีต้นสาบเสือขึ้นและมีไม้ป่าเกิดขึ้น  เป็นเล่าววนานๆก็ไม้ป่าโตขึ้นๆก็จะกลายเป็นป่าอีกคราว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุภัทราความเห็น (0)